Sertifika Almak İçin SPK’dan Kaç Almak Gerekir?

SPK sınavları, sermaye piyasası ve aracı kurumların; farklı kadrolarında görev yapmak isteyen adayların, katılmaları gereken bir sınavdır.

SPK sınavları, sermaye piyasası ve aracı kurumların; farklı kadrolarında görev yapmak isteyen adayların, katılmaları gereken bir sınavdır.

Adaylar; tercih ettikleri lisans türüne göre; her ders için sorulan 50 sorunun 30’una doğru cevap vermeleri koşuluyla başarılı sayılırlar. Her ders için en az 60 puan alması gereken adayların, genel ortalamasının ise 70 ve üzeri bir puanda olması gerekir.

Adayların, tercih ettikleri kadro türü ve iş tecrübelerine göre, farklı lisans sınavları olarak uygulanan SPK sınavlarında; puanlar, sınav türüne göre farklılık göstermez. Her ders için 60 puan, her sertifika türü için 70 ortalama puan SPK sınavlarında aranan genel şartlardandır. Adaylar SPK sınavına katılma şartlarını yerine getirdikten sonra, sınavda başarılı olmaları halinde sertifika sahibi olabilirler.

SPK Sınavı Sertifika Aşamaları

SPK sınavlarına katılmak isteyen adaylar için; SPK internet sitesi aracılığı ile sınav tarihleri ve başvuru koşulları belirlenir. Adayların mezun oldukları bölümlere (Siyasi Bilgiler Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İşletme ve İktisat Fakülteleri, Bankacılık, Finans ve Sigortacılık Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakülteleri) göre katılım sağlayacakları sınav öncesi; anlaşma sağlanan bankalara, sınav katılım ücreti yatırmaları gerekir.

Sınav katılım ücretini yatıran adaylar; fiziki ya da posta yoluyla tercih ettikleri sertifika türüne, başvuru işlemi gerçekleştirirler. Adaylar yazışma adreslerine gönderilen sınav giriş belgesi ile sınava katılırlar. Başarılı olan adaylar; sertifika almak için, ayrıca sertifika ücreti yatırırlar. Tüm koşulları yerine getiren adaylar yaklaşık 1 aylık bir sürenin ardından talep ettikleri sertifikaları alabilirler.

Adaylar, sertifikalarını aldıktan sonra, kurumlardaki görevlerine göre istenen sertifikaları; kurumun, personel ya da eğitim şubelerine ibraz (yeni işe girecek adaylarla, daha önceden aynı kurumda çalışan adaylar arasında sertifika ibraz işlemleri farklılık gösterebilir) etmelidirler.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.