Sanayi İmarlı Arsa Nedir? Sanayi İmarlı Arsaya Ne Yapılabilir?

Sanayi imarlı arsa, imar planı oluşturulacağı zaman, planlamanın yapıldığı bölgede düzenli yerleşme sağlanabilmesi adına bazı bölgeler sanayi bölgesi olarak, bazı bölgeler ise konut bölgesi olarak belirlenip ayrılır.

Öncelikle arsa, ilgili belediyelerin imar uygulaması kapsamına dâhil edilen toprak parçalarına, imar ise arsanın, yine ilgili belediye tarafında uygulanan iskân projesine uygun olduğunun tespitine deniliyor. Bu durumda arazi, ancak ilgili olan belediyenin imar uygulaması kapsamına dâhil edildiği zaman arsa niteliği kazanıyor.

Sanayi imarlı arsa, imar planı oluşturulacağı zaman, planlamanın yapıldığı bölgede düzenli yerleşme sağlanabilmesi adına bazı bölgeler sanayi bölgesi olarak, bazı bölgeler ise konut bölgesi olarak belirlenip ayrılır. İmar planı çıkarılacağı zaman, bu süreçte sanayi bölgesi olarak belirlenmiş olan arsalara da sanayi imarlı arsa adı verilir.

Sanayi imarlı olan arsalar ayrıca kendi aralarında gruplara ayrılır. Bazı arsalar, bacalı sanayi alanı olarak belirlenirken, bazı arsalarda yüzde 50 ve yüzde 60 oranında imarlı olacak şekilde sınırlandırılır.

Satın alınmış olan bir arsanın sanayi imarlı olup olmadığını, yine ilgili belediyelerim imar birimlerinden öğrenebilmek mümkün oluyor. Genellikle bu özellikteki arsalara, daha çok işletme sahipleri ve yatırımcılar yöneliyor. Çoğu kişinin inancının aksine sanayi imarına sahip olan arsalar daha çok değer görüyor. Bunun nedeni ise, bu arsaların yatırım amaçlı kullanılarak imalathane, işyeri, fabrika ve spor kompleksi inşaatları gibi inşaatlarda kullanılabiliyor olmasıdır.

Sanayi İmarlı Arsaya Ne Yapılabilir?

Sanayi imarlı arsalar, belirlenmiş olan bu alanların sanayi amaçlı ayrılmış olduğunu gösteriyor. Bu sebeple bu gibi arsaların üzerine konut vb. yapıların inşa edilmesine müsaade edilmiyor. Eğer ki sanayi imarına sahip olan bir arsa üzerine konut yapılırsa, yapılan konut kaçak yapı olarak kabul ediliyor ve tespit edildiği takdirde de yıkılması zorunlu koşuluyor. Bu nedenle genellikle sanayi imarlı arsalar sanat işletmeleri tarafından tercih ediliyor. Mesela imalat ile meşgul olan bir firmalar uzun vadeli olarak imalathanesini büyütmek istiyor ise, bu gibi ucuz ve geniş sanayi alanlarını tercih ederler.

Bundan başka sanayi imarlı arsalara ayrıca spor kompleksi ve sanayi işletmeleri gibi işletmeler inşa edilmesi mümkün oluyor. Yine arsanın imar belgesinde sanayi+lojistik ibaresi mevcut bulunyorsa, o araziyi lojistik alanında da kullanmak mümkün oluyor. Bu sebeple bu gibi durumlar için öncelikle bir arsa satın alınacağı zaman, söz konusu arsanın bağlı olduğu belediyede yer alan imar birimine başvuruda bulunup, arsanın imarı hakkında bilgi edinmek faydalı oluyor.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.