Pazarlama Tüyolarıyla Firmanızı Eşsiz Bir Emlak Markasına Dönüştürün!

Günümüzde emlak sektörü, bilinçi danışmanları barındırdığı kadar komisyonlara göz diken yüzlerce sahte emlakçıya mazur kalmakta. Bu yüzden gayrimenkul danışmanları hem farklarını gösterebilmek, hem de kalitelerini ispat edebilmek adına birçok farklı yönteme başvurmaktadır.

Günümüzde emlak sektörü, bilinçi danışmanları barındırdığı kadar komisyonlara göz diken yüzlerce sahte emlakçıya mazur kalmakta. Bu yüzden gayrimenkul danışmanları hem farklarını gösterebilmek, hem de kalitelerini ispat edebilmek adına birçok farklı yönteme başvurmaktadır.

GayrimenkulEks olarak, her ne kadar birinci ve ana hedefimiz Gayrimenkul Değerleme Sektörü’nün gelişmesini sağlamak olsa da, Gayrimenkul Danışmanları’nın bilinçlenmesi, gelişmesi ve sektöre katkıda bulunmaları, Emlak Sektörü’nün kalkınması ve ilerlemesi adına vazgeçilmez bir konumdadır. Bu yüzden; yaptığı işe dört kolla sarılan ve sektöre birşeyler katmak isteyen gayrimenkul danışmanları için de önemli bilgilere internet sitemizde yer vermeye devam edeceğiz.

Zaltman’ın ‘Pazarlama Metaforları’ Kitabına Sektörel Bir Bakış

Bu yazımızda, Hardward Üniversitesi’nde yer alan bir laboratuarda birçok önemli çalışmaya imza atmış olan bir bilim adamı olan Gerald Zaltman’ın kaleme aldığı bir kitap üzerinde duracağız. Daha çok beynin düşünme mekanizması üzerine çalışmalar yapan ve bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkardığı pazar araştırma tekniğinin de sahibi olan Zaltman, “Pazarlama Metaforları” isimli bir kitabı kaleme alıp yayımlamıştır.

90’lı yılların başında Gerald Zaltman, ZMET yani Zaltman Metafor Çıkarım Tekniği’nin patentini satın aldığı zaman henüz bu teknik piyasada çok yeni idi. Zamanla söz konusu olan bu teknik yaygınlaşarak birçok pazarlama uygulamasından en önemli yönetim halini aldı. Örneğin Coca Cola, General Mobile gibi birçok firma bu yöntemi kullanarak pazarlama tekniğini geliştirmiştir. Her ne kadar üzerinden 25 yıldan fazla bir süre geçmiş olsa da, ZMET Yönteminin günümüzde uygulanabilirliği halen mümkündür. Bu yüzden ilk etapta ZMET Yöntemini tanımakta fayda var.

ZMET Yöntemi Nedir?

ZMET pazarlama iletişimi kapsamında, marka ve kurum imajı, tek satış önerisi, konumlandırma, kullanıcı imajı gibi meselelerde tercih edilen bir tekniktir.

Tüketicilerin herhangi bir mesele üzerine ne düşündüğünü tespit edebilmek için, tüketici tarafından yapılan veya elde edilen görsel materyallerin yorumlanmasına dayanır. ZMET yönteminde tüketicilerin bir mesele hakkındaki bilinçaltında bulunan düşünce, korku ve diğer hislerin veya gizli bir bilgiyi elde edebilmek için, metaforik anlamların, görsel olan bu malzemeler vasıtasıyla açığa çıkarılmasıdır. Metafor ise, herhangi bir şeyin başka bir şey bakımından ifade edilmesidir.

[irp posts=”4323″ name=”Her Gayrimenkul Yatırımcısının Başarı İçin Uygulaması Gereken 5 Detay!”]

ZMET Yönteminin Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?

  • Markanın, müşterinin zihninde nasıl bir yere sahip olduğu ve pazarda yer aldığı konumunun nasıl olduğu üzerinde yardımcı olabilir.
  • Bir kuruluşun kendisini nasıl göreceği, ne gibi değerler üzerine kurulacağı, oluşma gerekçesinin ne gibi bir nedene bağlı olabileceği hakkında bağlayıcı olabilir.
  • Markanın değeri ve imajına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda etkisi olabilir.
  • Marka reklamında görsellerin motto ve grafiğinde yardımcı olabilir.
  • Markanın reklamının müşteri üzerinde nasıl bir izlenim bıraktığına dair netice analizi yapma konusunda da yardımcı olabilir.

ZMET Yöntemi 3 aşamada gerçekleştirilir;

  1. İlk aşamada cevaplayıcılara meselenin bildirilmesi istenir. Bildirimin ardından da 1 hafta içerisinde cevaplayıcılardan 8 adet fotoğraf getirilmesi talep edilir.
  2. İkinci aşamada cevaplayıcılar tarafından getirilen fotoğraflar ile beraber bir görüşme gerçekleştirilir.
  3. Üçüncü aşamada ise arasından seçilen fotoğraflar kolajlanır. Ardından da alınan sonuçlar üzerine yorumlama yapılır.

Böylelikle bu yöntem markaların pazarlama faktörlerini belirleme meselesinde başarılı sonuçlar elde etmeye yarayabilir.

Her ne kadar ilk bakışta emlak sektörü için uygulanabilirliği zor olarak gözükse de; çalışanlarınız ve geliştiricileriniz ile birlikte yapacağınız toplantılarda ZMET Yöntemi’ni uygulamaya başlamanız, hem firmanızın gelişmesi, hem de farkındalığınızın yükselmesi adına oldukça önemli etkiler yaratacaktır.

ZMET Yöntemini her ne kadar gayrimenkul danışmanları için tavsiye ediyor olsak da; tüm gayrimenkul değerleme uzmanlarının bireysel ve ekipsel olarak uygulamasını tavsiye ettiğimiz bir marka geliştirme yöntemidir. Çünkü yakın gelecekte değerleme sektörünün bireysel mülk sahiplerinden ve mülk alıcılarından da yoğun bir talep görecek olmalarını ön görüyoruz.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.