İmar Planı İptal Edildi, Gökdelen Gecekonduya Döndü!

Şişli'de yer alan eski Yıldız Teknik Üniversitesi arazisine inşa edilen 34 katlı Nurol Tower projesinin bulunduğu arazinin imar planı, projenin tamamlanmasından sonra iptal edildi!

Şişli’de yer alan eski Yıldız Teknik Üniversitesi arazisine inşa edilen 34 katlı Nurol Tower projesinin bulunduğu arazinin imar planı, projenin tamamlanmasından sonra iptal edildi!

2014 yılında CHP’li eski meclis üyesi Dursun Çaltı tarafından açılan davanın sonuçlanması ile birlikte Nurol Tower’ın inşa edildiği arazinin imar planı iptal edildi. Çaltı, aynı zamanda iskân ve ruhsat izinler için de iptal edilme adına dava açacaklarını ifade etti.

6 Ağustos 2010 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi ve TOKİ arasında bir protokol imzalandı. İmzalanan bu protokol ile birlikte Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa’da yer alan yerleşkesine 60 bin metrekare büyüklüğünde bir bina inşa ettirmesi karşılığında, TOKİ’ye Çağlayan’da yer alan araziyi devredecekti. 2004 yılında uygun bulunmayan imar planı değişikliği, TOKİ ile imzalanan protokol sonrasında gerçekleşerek, 2010 yılında emsal 3 olarak belirlendi. Bodrum katlar ise bu imar planında emsal dışı kalmış olurken, yükseklik de serbest bırakıldı.

İmar planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali için CHP’li eski meclis üyesi olan Dursun Çaltı ve CHP’li meclis üyesi Hüseyin Sağ tarafından 2014 yılında bir dava açıldı. Açılan bu davada mevcut hali yeterince yoğun olan Mecidiyeköy – Şişli bölgesinde, bu proje ile birlikte hem nüfus, hem de trafik yoğunluğunun daha üst seviye çıkacağı ve bu bölgenin neredeyse yaşanmaz bir hale geleceği belirtildi.

İlk etapta İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından reddedilen dava, daha sonrasında Danıştay’a taşındı. Danıştay 6. Dairesi, alt mahkeme tarafından alınan kararı ‘İmar Planlarında Çeşitli Nedenlerle Hukuka Aykırı Noktaların Yer Alması’ sebebini göstererek bozdu. Bozma gerekçesi olarak üst ölçekli imar planlarında bahsi geçen bölgenin Merkezi İş Alana Bölgesi olarak görülmesine karşın, alt ölçekli planlarda turizm tesis alanı olarak kullanılamayacağı belirtildi. Aynı zamanda imar planı notlarının da hukuka uymadığının belirtildiği iptal kararında ‘Turizm tesisi alanlarında ofis, büro, çarşı, çok katlı mağaza, iş merkezi, katlı otopark, AVM, otel ve motel gibi konaklama tesisleri ve rezidans konut inşası gerçekleştirilebilir’ yazılı plan notlarına da atıfta bulunuldu.

İlgili:  Veraset İlamı Çıkartmazsak Ne Olur?

2014’te Açılan Dava 2017’de Sonuçlandı!

2014 yılında açılan bu dava, 30 Mart 2017 tarihinde sonuçlandı. Sonuçlanan davanın kararı ise taraflara bu ay içerisinde tebliğ edilmiş oldu. İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen bu kararda, imar planları için bölgenin üst ölçekli planlarına uyum sağlamaması sebebi gösterilerek iptal kararı verildi.

İmar planı için iptal talebi yapılan Nurol Tower hakkında konuşma yapan eski CHP’li meclis üyesi Dursun Çaltı, bahsi geçen projenin iskan ve ruhsatının iptali için de dava açacaklarını ifade etti. 2013 yılından bu yana oldukça önemli bir hukuk mücadelesi verdiklerini ifade eden Çaltı, gecikmiş adaletin adalet olmadığını ifade etti. Nurol Tower’ın artık bir gecekonduya döndüğünü aktaran Çaltı, Nurol Tower’ın 30 gün içerisinde Danıştay’a başvurabileceklerini belirtirken, kendilerinin de iskan ve ruhsat iptali için de yeni bir dava açacaklarını ifade etti.

İnşaat Bitti, Dükkan ve Konutlar Çoktan Teslim Edildi!

TOKİ ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokol sonrasında gelir paylaşımı yöntemi ile TOKİ tarafından satışa çıkartılan bu arsa, 260 milyon Türk Lirası tutarındaki toplam hasılat gelirinin yüzde 43’lük payı karşılığında 111,8 milyon Türk Lirası’na Nurol GYO tarafından satın alınmıştı. 1 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan ‘Planlı Alanla Tip İmar Yönetmeliği’ emsal hesaplarından faydalanabilmek adına ruhsat başvurusunu yenileyerek ikinci kez kapasite artışına giden Nurol GYO, Nurol Tower için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurusunu gerçekleştirdi. 19 Eylül 2014 yılında askıya çıkan valilik kararı sonrasında mevcut bina üzerine 18 adet konut, 23 adet dükkan ve 10 adet de ofis eklentisi yapan Nurol GYO, Nurol Towers’ı 34 kata ulaştırmış oldu. 6.500 metrekare büyüklüğündeki bu arsaya Nurol GYO tarafından toplamda 74 bin 682 metrekarelik inşaat gerçekleştirildi.

Görüşlerini Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.