Mülk Sahiplerinin İzni Olmadan Baz İstasyonu Kurulamayacak!

Turkcell’in Genel Müdürü olan Kaan Terzioğlu, baz istasyonu kurulumundaki belediyelerden ruhsat alımı şartının kaldırılmış olması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Turkcell’in Genel Müdürü olan Kaan Terzioğlu, baz istasyonu kurulumundaki belediyelerden ruhsat alımı şartının kaldırılmış olması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaan Terzioğlu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ndeki elektronik haberleşme istasyonları kurulumuna yönelik belediyelerden alınması zorunlu olan ruhsat şartının kaldırılması hakkında yapmış olduğu bu değerlendirmede, iletişim bir ülkenin en önemli stratejik alanları arasında altyapısının yer aldığını ifade etti.

Bir bölgede iletişim altyapısının oluşturulması için gerekli görülen tüm şartların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile beraber Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenmiş olduğunu da anımsatan Terzioğlu, bu iki kuruluş haricinde herhangi bir idari kuruluşun izin verme gibi bir yetkisinin bulunmadığını açıkladı.

Kaan Terzioğlu açıklamalarında ayrıca, bu yönetmelik ile beraber devletin yetki verme gaspına engel olunduğunun altını çizerken, Türkiye’nin dijital alt yapısının güvenilir ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesinin önünün açıldığını da dile getirdi. Bu düzenlemenin kentsel dönüşümün var olan konut ihtiyacını gidereceği gibi, bu durumunda dijital dönüşüm alt yapısı sağlanması bakımından önemli bir düzenleme olduğunu, eskiden mevcut olan yetki gaspı ve kanun dışılığın yapılacak olan yeni yetkilendirme sayesinde engelleneceğini de belirtti.

Ülkede karayolu ve köprüler gibi iletişim altyapısının da önemli bir ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Terzioğlu, bu tür durumlarda kanun koyucuların belirlenmiş olduğunu ve bunun haricinde başka bir kurumun yetkilendirme mercii olduğunu varsaymamak gerektiğinin altını çizdi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, daha öncesinde bu konu üzerine çıkarılmış olan bir takım yasaların belirsizliğe neden olduğuna da değinerek, daha eski zamanlarda belediyelerden ruhsat alınması gibi bir zorunluluğun bulunmadığını, yer seçim belgesi adında bir konudan söz edildiğini fakat bunun nasıl alınacağı, kurallarının ne olduğu, ne kadar ücret ödeneceği hakkında da herhangi bir bilgi verilmemiş olduğunu hatırlattı. Şuan da baz istasyonları ruhsatlarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alındığını ve alınmaya devam edileceğini vurguladı.

Özel mülkiyet olan arazi ve binalarda baz istasyonu kurulabilmesi için kiralama sürecinden geçileceğini söyleyen Kaan Terzioğlu, belediyeler tarafından ayrıca bir izin alınmayacağını fakat kimsenin özel mülküne de izinsiz bir baz istasyonu kurulmayacağını da açıklamalarına ekledi.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.