Mülk Değeri Nasıl Sınıflandırılır?

Taşınmaz bir mal ile taşınabilir bir mal aynı değildir. Örneğin, bir arsayı satın almak ya da satmak ile bir koltuğu ya da bir otomobili alıp götürmek aynı şey değildir.

Taşınmaz bir mal ile taşınabilir bir mal aynı değildir. Örneğin, bir arsayı satın almak ya da satmak ile bir koltuğu ya da bir otomobili alıp götürmek aynı şey değildir.

Gayrimenkul, benzeri mevcut olan bir şey değildir. Her ne kadar 2 ev aynı özellikler ile birebir aynı olarak inşa edilse dahi, konum bakımından biri diğerinden daha değerlidir.

Gayrimenkulde sözleşmeye ek taraflar mevcut bulunur. Ulusal ve yerel faktörler, konum koşulları ve en önemlisi alıcı ve satıcının duygusal halleri önemli bir meselelerdir. Özellikle gayrimenkul sahibi ile satış üzerine görüşme yapılırken bazen gayrimenkulün değeri hakkında karışıklıklar yaşanabilir. Çünkü bazen gayrimenkulün değeri beklenen ya da gösterilen değer ile aynı olmayabilir.

Değeri sınıflandırabilmenin de birçok yolu vardır. Hepsinin teker teker tanımlamaları yapılabildiği gibi onları en doğru şekilde anlayabilmek için de örnekler ile açıklamak daha doğru bir yöntemdir.

Pazar Değeri

Pazar değeri, belli başlı bir gayrimenkulün, belli başlı bir alıcıya sunulmuş olduğu değeridir. Raporlarda bu değer, bir mülkün adaletli bir satış işlemi için gerekli görülen tüm şartlar altında en olası fiyat olarak tanımlanır. Bu hem alıcı hem de satıcı tarafından kabul görülen en yaygın değerdir.

Takdir Edilmiş Değer

Takdir edilmiş değer, vergi mükellefi tarafından, vergilendirme maksadıyla kamuya açık bir şekilde verilen değerdir. Bu değeri belirlemek için belirlenen herhangi bir koşul yoktur. Genlikle takdir edilmiş değer, yakın geçmişte etrafta yapıla satış işlemine benzer.

Muhammen Değer

Muhammet değer, kabul görülmüş değerlendirme yöntemlerini kullanan sertifika ve lisans sahibi bir değerleme uzmanı tarafından geliştirilmiş, belirli bir süre zarfı içerisinde gayrimenkulün tahmin edilen piyasa değeridir. Adaletli bir piyasa değeri esasına dayansa bile bazen belirlenen değer piyasa değeri ile aynı olmayabilir.

Kullanımdaki Değer

Kullanımdaki değer, bir gayrimenkulün kullanımda olduğu zamanki değeridir. Kullanıldığı süreç içerisinde gayrimenkul değerlenebilir. Fakat alıcı ve satıcı açısında değerli hale gelebilmesi için bir takım özellikler de mevcuttur.

Gayrimenkulünüzü bu farklı değerlemelerden hangisi ile sınıflandıracağınızı bilemediğinizde, işini planlı yapan ve akıl yürüten emlak profesyonellerinden yardım alabilirsiniz.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.