Konut Fiyatlarını Ucuzlatacak KDV Düzenlemesi Meclise Sunuldu!

KDV Kanunu ile alakalı konut fiyatlarını düşürmesi öngörülen kanun tasarısı Meclis’e sunuldu.

Ekonomiyi rahatlatacak şekilde düzenlenen Katma Değer Vergisi (KDV) ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Meclis’e gönderildi. Yaklaşık olarak 33 yıldır yürürlükte olan KDV Kanunu’na, inşaat sektörünü de yakından alakadar eden reform niteliğinde düzenlemeler yapıldı.

Hazırlanan bu Yeni Tasarı ile beraber, milyarlarca lira değerinde KDV iadesinin ekonomiye geri kazandırılması, inşaat sektörü ile yan sanayi sektörüne bir hayli katkı sağlayacak. İnşaat sektörünün temsilcileri ise konu ile alakalı açıklamalarında, söz konusu iadelerin yeni projeler olarak geri döneceğini ifade ediyor. Bunun ile beraber söz konusu bu düzenleme sayesinde arsa fiyatlarının rahat bir nefes alması ve arsa KDV mükellefiyeti sayesinde de konut fiyatlarının ucuzlayacağı iddia ediliyor. Başbakan Binali Yıldırım ise bu düzenleme ile gelecek olan yenilikler hakkında inşaat sektörüne müjde veriyor.

İnşaat Sektörünü İlgilendiren Düzenlemelerden Bazıları

Söz konusu kanun tasarısı ile hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeler sayesinde, gayrimenkullerin teslimi aşamasındaki KDV matrahı, alış değerinin düşürülmesinin akabinde kalan miktar olarak belirlenecek ve mükelleflerin KDV iadelerini ilk 3 ay içerisinde alabilme imkanı sağlanacak.

Arsa karşılığında gerçekleştirilen inşaatlarda, teslim edilecek olan arsa payı ile ev ya da dükkanların değerinin belirlenmesinde, müteahhidin arsa sahibine bırakmış olduğu ev ya da dükkanın Vergi Usul Kanunu’ndaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen miktarın esas alınacağına dair düzenleme de gerçekleştirilecek.

Özel ve genel bütçeye sahip kamu idarelerine belediyelere, il özel idarelerine ve köylere bağış yapılmak üzere hayata geçirilecek olan okul, sağlık tesisi, çocuk yuvası, öğrenci yurdu, huzurevi, ibadethaneler, gençlik merkezi, izcilik kampı, bakım ve rehabilitasyon merkezi gibi yapıların inşası adına bağış yapacak olanlar için yapılan teslim ve hizmetlerden dolayı vergi alınmayacak.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.