Kira Gelir Vergisinden Hangi Masraflar Düşülür?

Kira gelir vergisinden düşülen masraflar öncesinde kira gelir vergisinin ne olduğu ve kimler tarafından ödendiği konusunda bilgi sahibi olmak gerekir.

Kira gelir vergisinden düşülen masraflar öncesinde kira gelir vergisinin ne olduğu ve kimler tarafından ödendiği konusunda bilgi sahibi olmak gerekir.

Kira Gelir Vergisi Nedir?

Ev, iş yeri, arsa ve mesken sahiplerinin devlete ödemesi gereken bazı vergiler mevcuttur. Kira gelir vergisi de bu kimselerin ödemesi gereken vergiler arasında yer alıyor.

Bazı uzmanlar kira geliri vergisini, ev sahiplerinin, arsa sahiplerinin, işyeri sahiplerinin, mülklerini kiraya vermeleri gibi bir durumda gelir elde etmeleri ve bu gelirin belli bir limiti aşması halinde mülk sahiplerinin vermesi gereken bir vergi olarak adlandırıyor. Bu vergi için ödenecek tutarı belirleyen şey, kiraya konu olan gayrimenkulün bir iş yeri, ev, arsa ya da mesken olmasına göre değişiklik gösterebiliyor.

Geliri sınırın üzerinde olan mülk sahiplerinin bir beyanname vermesi gerekiyor. Verilen beyanname incelemeye alınarak mülk sahiplerinin bu vergiyle mükellef olup olmadığı ortaya çıkıyor. İstisna sınırı ise her yıl değişiklik gösterebiliyor. Mesela 2012 yılında bu sınır 3 bin Türk Lirası gibi bir rakam olarak belirlenmişti. Elde ettikleri gelir 3 bin Türk Lirasının altında olan mülk sahiplerinin vergi dairesine beyanname vermesine gerek görülmüyor.

Kira Gelir Vergisinde Hangi Masraflar Düşürülür?

Mülk sahipleri, gayrimenkullerini kiraya verdiklerinde elde ettikleri gelir ile vergiye tabi tutuluyor. Kira gelir vergisi beyanname sürecinde iken yapılan bazı masraflar vergiden düşürülür. Bu masraflara örnek olarak: kira sahibi tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödediği aydınlatma, su, asansör ve ısı giderleri, mal ve haklara yönelik sigorta giderleri, kira geliri elde edilen mülk kredi ile alınmış ise kredi faizleri, yine kiraya verilen mülk beş yıl içerisinde alınmış ise iktisap bedelinin yüzde 5’i, amortisman ve idare giderleri, kanuna, sözleşmeye ya da ilama ödenen tazminatlar, ziyan ve zararlar, belediyelere ödenen harcamalara katılma payları, kiraya verilen gayrimenkul için onarım ve bakım harcamaları ve diğer gerçek giderler gösterilebilir.

Bunun yanında yeni bir Gelir Vergisi Kanunun Tasarısı yürürlüğe girmesiyle, ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu için yapılan harcamalarında, elde edilen kira gelirinden gerçek gider olarak gösterilmesine karar verildi. Dolayısıyla mülk sahiplerinin bu yönde yaptığı her türlü harcama, kira gelir vergisinden düşürülebilecek.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.