Kamulaştırmada Anlaşmazlık Olursa Ne Yapılır?

Kamulaştırma işlemi sürecinde kamulaştırılmaya konu olan taşınmaz maldan, trampa yolu ile devralma ya da satın alma gibi işlemler, idare tarafından taşınmaz malın malik ya da maliklerine resmi taahhütlü olan bir yazı ile bildirilir. 

Kamulaştırma işlemi sürecinde kamulaştırılmaya konu olan taşınmaz maldan, trampa yolu ile devralma ya da satın alma gibi işlemler, idare tarafından taşınmaz malın malik ya da maliklerine resmi taahhütlü olan bir yazı ile bildirilir.

Taşınmaz malın malik ya da malikleri 15 gün içerisinde pazarlık yoluyla ve uzlaşarak satmak ya da trampa yolu ile birlikte idareye müracaat edildiği halde komisyon tarafından belirlenmiş olan tarihte pazarlık görüşmesi gerçekleştirilir. Tespit edilmiş olan tahmini değeri aşmamak koşulu ile bedelde trampa ya da pazarlık ile anlaşma yapılır.

İdare ile taşınmaz malın maliki arasında anlaşma sağlandığı zaman bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak söz konusu olan taşınmaz malın malik ya da malikler ile ya da temsilciler ile beraber komisyon üyeleri tarafından imzalanır ve anlaşma yapılmış olur.

Kamulaştırma Sürecinde Anlaşmazlık Olursa Ne Yapılır?

Eğer ki kamulaştırma sürecinde bir anlaşmazlık söz konusu olursa, kamulaştırma işlemine yönelik bir dava açılabilir.

Açılan davada Yargıtay’ın almış olduğu bir karar ve sonuç ile örnek gösterecek olursak;

Kararda, dosya içerisinde yer alan belgelerden davanın konusunu davalı adına kayıtlı olduğu ve kamulaştırma işlemini yapan idare tarafından davalının vekalet vermiş olduğu avukata … tarihinde uzlaşma konusunda tebligat yapılmasının ardından yasal süreç içerisinde müracaat edilmediği için bu davanın açılmış olduğu, cevap dilekçesinde yer alan idarece biçilmiş olan değerin az olduğu, bu değeri kabul etmediklerini, kamulaştırma bedelinin mahkeme tarafından belirlenip davalıya ödenmesinin talep edildiğini belirten, mahkeme tarafından da Kamulaştırma Yasası’nın 4650 Sayılı Yasa ile değişik olan 7 ve 8. Maddeleri gereğince uygun olarak davalı asile uzlaşma konusunda yönteme uygun olarak çağrı yapılmaması nedeniyle, davanın şartının yerine getirilmediği gerekçesiyle davanın ret edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Sonucunda ise, davada açıklanmış olan esaslar göz önünde tutulmadan yazılı bir şekilde hüküm tesisinin isabetsiz, temyiz itirazlarının da bu sebeplerle yerinde görüldüğünden kabul edilmesine ile hükmün HUMK.nun 428. Maddesi gereğince bozulmasına, temyiz peşin harcının da talep edilmesi halinde temyiz edenlere geri iade edilmesine … tarihinde oy birliği yapılarak karar verilmiştir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.