Kadastro Çalışmalarında Bilirkişi Seçimi Nasıl Yapılır?

Savcı ya da hakimlerin hukuk bilgileri haricinde, çözümü bir uzmanlık, teknik ya da özel bir bilgi gerektiren hallerde müracaat edilen ve o konunun uzmanı olan kişilere bilirkişi adı veriliyor.

Savcı ya da hakimlerin hukuk bilgileri haricinde, çözümü bir uzmanlık, teknik ya da özel bir bilgi gerektiren hallerde müracaat edilen ve o konunun uzmanı olan kişilere bilirkişi adı veriliyor.

Bazen mahkemelerde olduğu gibi kadastro çalışmaları için de bilirkişi raporuna ihtiyaç duyulabiliyor. Peki, kadastro çalışmalarında bilirkişi seçimi nasıl olmalıdır?

Kadastro Müdürü tarafından, çalışma alanı ilanının ardından, eğer ki söz konusu olan çalışma alanı belediye sınırları içerisinde yer alıyorsa ilgili olan belediye başkanlığından, eğer ki köy sınırları içerisinde yer alıyorsa köy muhtarlığından, 15 gün içerisinde kadastro ekipleri ile birlikte görevlendirilmek üzere 6 adet bilirkişi seçmelerini ve seçilen bilirkişilerin isimlerinin bildirilmesi yazılı bir şekilde talep eder.

Gerçekleştirilen bu yazıda, bilirkişi olarak tayin edilecek kimselerin çalışma alanı içerisinde yer alan gayrimenkullerin hukuki ve geometrik durumlarını bilen kimseler olmasını ve bu yönetmelikle belirtilmiş olan engel durumların bulunmaması gerektiği açıklanır ve belediye sınırları çerçevesinde görev yapacak olan bilirkişilerin belediye meclisi tarafından, köy sınırları çerçevesinde görev yapacak olan bilirkişilerin ise köy derneği tarafından seçilmesi açık bir şekilde belirtilir.

Bilirkişi Seçimi

Bilirkişi seçimi ya karar organları tarafından ya da mülki amirler tarafından gerçekleştirilir. Karar organları tarafından gerçekleştirilen bilirkişi seçimi, belediye meclisi ya da köy derneği tarafından salt çoğunluk ile gerçekleştirilir. Çoğunluk sağlanamadığı zaman yapılan toplantı bir sonraki güne bırakılır. Yapılan ikinci toplantıda katılımcıların çoğunluğu ile bilirkişi seçimi gerçekleştirilir. Köylerde gerçekleştirilen seçimin sonuçları köy defterlerinde, belediyelerde gerçekleştirilen seçimin sonuçları ise konuda hakkında alınacak olan kararda belirtilir.

Mülki amirler tarafından gerçekleştirilen bilirkişi seçimi, süre içerisinden seçilememesi ya da bilirkişi olmalarına engel olabilecek sebeplerin mevcut olması halinde ve yahut da köy – mahalle sınırlarında herhangi bir değişiklik yapılması sebebiyle seçilmiş olan bilirkişilerin söz konusu olan gayrimenkul hakkında yeterli bilgiye sahip olamaması halinde, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 3. Maddesinde yer alan 5. Fıkrasına göre kadastro müdürünün isteği ile mülki amirin köy ya da mahalleden ve yahut da mücavir ya da mahalle ve köylerden talep edilen sayıda bilirkişi tayin edilir

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.