İşte Yürürlüğe Girecek Olan Yeni İmar Yönetmeliğine Göre Kat Yükseklik Sınırları

Öncelikle bir binanın tabanı ile tavanı arasında olan yüksekliğe kat yüksekliği adı verilir. Söz konusu kat yükseklikleri hakkında geçtiğimiz günlerde Yeni İmar Yönetmeliği düzenlendi. İşte, 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu yönetmelikteki kat yükseklik sınırları…

Öncelikle bir binanın tabanı ile tavanı arasında olan yüksekliğe kat yüksekliği adı verilir. Söz konusu kat yükseklikleri hakkında geçtiğimiz günlerde Yeni İmar Yönetmeliği düzenlendi. İşte, 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu yönetmelikteki kat yükseklik sınırları…

  • Ticari alanlar için kat yükseklik sınırı; zemin katlar 4,5 metre, asma kata sahip olan zemin katlar 5,5 metre, bunların haricindeki katlar ise 4 metre olacak şekilde inşa edilecek.
  • Konut bölgelerinde için; hem normal katlar hem de zemin katlar 3,6 metre olacak şekilde inşa edilecek.
  • Hem ticaretin hem de oturumun yapılabildiği karışık alanlar için; zemin katlar 4,5 metre, asma kata sahip olan zemin katlar 5,5 metre; eğer bunların haricindeki katlar konut amaçlı ise 3,6 metre, ticari amaçlı ise 4 metre olacak şekilde inşa edilecek.
  • Zemin katta ticaretin mümkün olduğu konut bölgeleri için; zemin katlar 4,5 metre, asma kata sahip olan katlar 5,5 metre, bunların dışında kalan katlar ise 3,6 metre olacak şekilde yapılacak.

Tavan yüksekliği metreküp hesabı yapılınca 100 metreküp alanlı, 2,5 metre yüksekliğe sahip olan bir konutun hacmi 250 metreküpe tekabül ediyor. Tavan yüksekliği 3 metre olan bir konutun hacmi ise bu hesaba göre 300 metreküpe tekabül ediyor.

Yeni İmar Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan bu koşullar baz alınmadan inşa edilen binaların yükseklikleri, verilmiş olan planlarda bu şartlara göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılıp bina yüksekliği tekrardan düzenleninceye dek uygulamalar bu bentte ifade edilen kat yükseklikleriyle plan belirtilen ya da planda belirtilmemiş ise imar yönetmeliğinde belirtilmiş olan kat sayısının çarpılması neticesinde elde edilen bina yüksekliğine göre yapılabilir. Yalnız adada aynı yol ile yüz alan parsellerin ¾’ünün yürürlükte yer alan planın kat sayısı dikkate alınarak yapılaşmış olması halinde ise o anki teşekkül baz alınır.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.