İnşaatı Bitmiş Eve Balkon Yapılabilir Mi?

Daha önceden inşa edilmiş olan bir gayrimenkule elbette ki sonradan balkon yapmak mümkün olabilir. Fakat bunun için gerekli izinlerin alınması ve prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir. 

Daha önceden inşa edilmiş olan bir gayrimenkule elbette ki sonradan balkon yapmak mümkün olabilir. Fakat bunun için gerekli izinlerin alınması, gerekli hesaplamaların gerçekleştirilmesi ve prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir.

Kaçak Olmayan Bir Balkon Nasıl Yapılır?

Yapılmış olan gayrimenkullerde yıkım hakkında sebep olmayacak şekilde, kaçak olmayan yapısal değişiklikler gerçekleştirmek mümkündür. Fakat bu değişiklikleri gerçekleştirebilmek için ilgili kanun gereğince gerekli izinler alınmalı ve başvurular yapılmalıdır. Ana bina üzerine bağımsız bir bölüm eklemek için Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 44’üncü maddesinde yer alan hükümler değerlendirmeye alınır. Söz konusu madde gereğince binaya ek bir balkon yapılabilmesi için de öncelikle kat malikleri kurulunun oy birliği ile karar vermesi gerekir.

Kat Maliklerinden İzin Çıkmazsa Ne Olur?

Kat Malikleri Kanunu’nda yer alan diğer bir husus, yeni eklenen balkon ile beraber tüm bağımsız bölümlerin yeniden hesaplanmasıdır. Eklenen bağımsız bölüm üzerinden tekrar hesaplama yapılır. Akabinde kurulmuş olan yeni kat irtifakının tescil edilmesi adına süreç başlatılır.

İlgili:  Veraset İlamı Davası Nasıl Açılır? Kimler Açabilir?

Kat malikleri tarafından izin alınmadan gerçekleştirilen eklemeler için hukuki işlem başlatılır. Böyle bir durumda kat maliklerine hem Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açma, hem de belediyeye şikayette bulunma hakkına sahip olurlar.

Balkon Yapmak Üzere Belediyeden Ruhsat Almak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Bir gayrimenkule yapılan ek balkon için, gayrimenkulün bulunduğu belediyeye müracaat edilerek ruhsat alınması gerekir. Ruhsat alınmadan ekleme yapılan bağımsız alanlar hakkında 3194 sayılı İmar Konunu dikkate alınır. Eğer ki ruhsat olmadan bir ekleme yapılması söz konusu olursa, ilgili kanunun 32 ve 42’inci maddeleri gereğince bu alanların yıkımına karar verilebilir. Üstelik belediyeler tarafından para cezası dahi kesilebilir. Ayrıca izinsiz yapılaşma tespit edilen binalar hakkında da belediyeler tarafından bu gibi cezalar uygulanabilir.

Görüşlerini Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.