İnşaat Sektörünün KDV Düzenlemesi Kesinleşti!

Katma Değer Vergisi işlemlerinde biriken problemler ile iade meselesinde kökten çözüm sunması adına Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 25 maddelik kanun tasarısı Meclis’te kabul edilmeyi bekliyor.

İnşaat sektörünü de yakından ilgilendiren, KDV işlemlerinde biriken problemler ve köklü değişiklikler sağlayacak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın Meclis’te onaylanması bekleniyor.

Düzenleme Henüz Meclis’te Görüşülmeye Başlamadı

TBMM Bütçe Komisyonu’nda 6 Mart Salı günü söz konusu bu kanun tasarısının görüşülmeye başlanması beklenirken, açıklanmayan sebeplerden ötürü henüz komisyon gündeminde yerini almadı.

Bir takım basın mensupları tarafından konu ile alakalı olarak yapılan haberlere göre, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nda köklü değişiklikler meydana getirerek işletmeler ve mükellefler ile alakalı problemleri çözüme kavuşturacak olan kanun tasarısı ile arsa sahipleri için gerçekleştirilen konut ya da ofis teslimatlarının “teslim” olarak kabul edilebilmesinin kesinleşmesi türünden senelerdir tartışılmakta olan ve devamlı konuşulan meseleler de çözüme kavuşturulmuş olacak.

Düzenleme Sayesinde Konut/İşyeri Resmen Teslim Edilmiş Sayılacak

Hayata geçirilecek olan yeni Katma Değerler Vergisi (KDV) düzenlemesi ile KDV Kanunu’na arsa karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibinin müteahhide konut ya da iş yeri karşılığında sahip olduğu arsanın bir bölümünü teslim etmesi, müteahhidin de teslim almış olduğu arsa payına karşılık olarak arsa sahibine söz konusu konut ya da iş yerini teslim etmiş sayılacağına dair bir cümle ekleneceği ifade edildi.

Arsa karşılığında gerçekleştirilecek olan inşaat işlemlerine yönelik değer belirlenmesinde, müteahhidin arsa sahibi için bırakmış olduğu konut ya da iş yerlerinin Vergi Usul Kanunu esas alınarak, söz konusu kanunun 27’inci maddesi ikinci fıkrası gereğince, maliyet değeri esasına göre belirtilen miktar esas alınacak.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.