Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Nedir? Nasıl Kurulur? Avantajları…

Gayrimenkul sektörüne likidite ve finansal kaynak kazandırabilmek, yatırımları daha üst seviyelere taşıyabilmek maksadı ile kurulan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, büyük ölçekli projelerin ve kurumsal sermaye girişinin sürdürülebilmesi maksadı ile faaliyet gösteren finansal araçlar olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde gayrimenkul sektörü ile alakalı merak edilen konuların başında “Gayrimenkul yatırım ortaklığı nedir?” sorusu gelmektedir.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Nedir?

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, sektöre kurumsal sermaye kazandırabilmek ve nitelikli projeler hayata geçirebilmek maksadı ile kurulmaktadır. Gayrimenkul sektöründeki likidite problemi için çözüm yolları oluşturan yatırım ortaklıkları, ayrıca gerek bireysel yatırımcıların, gerekse de kurumsal yatırımcıların birikimlerini tek bir çatı altında toparlayarak, büyük ölçekli projelerin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Bu çerçevede gayrimenkul sektörü için büyük öneme sahip olan GYO’lar, sektörün geleceğinde kritik bir öneme sahiptir. Öte yandan finansmanı bakımında yeteli olmaması sebebi ile yarım kalan projeler GYO’lar sayesinde tamamlanıp ekonomiye kazandırılmaktadır.

“Gayrimenkul yatırım ortaklığı nedir?” sorusuna yanıt bulan bireyler ayrıca GYO’ların ne iş yaptığını, hangi amaç doğrultusunda faaliyet gösterdiğini de merak etmektedir. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları çeşitli amaçlar için kurulabilirken, asıl amaç; gayrimenkule yönelik yatırımı ve gelişimi artırabilmektir. Bu bakımdan GYO’lar için geliri yüksek olan taşınmazlara ve bu yöndeki projelere yatırım yapmak öncelikli amaçları arasında yer almaktadır.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Nasıl Kurulur?

Bu gibi yatırım ortaklıklarının kurabilmesi adına belirlenen ve uyulması zorunlu olan bazı gayrimenkul yatırım ortaklığı kuruluş şartları bulunmaktadır. Türk Ticaret Kanunu sınırları dahilinde yeni bir anonim şirket olarak kurabilen gayrimenkul yatırım ortaklığı, ayrıca daha önce farklı bir maksat doğrultusunda kurulmuş olan bir anonim şirketlerin esas sözleşmelerini Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uyacak şekilde değiştirilmesi şartıyla, gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi haline de getirilebilmektedir. Her iki yöntem de en önemli şart, GYO’nun SPK’nın düzenlemelerine uygun olmasıdır.

Türkiye’de faaliyet göstermekte olan gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden bazıları ise;

  • Emlak Konut GYO,
  • Halk GYO,
  • İş GYO,
  • Sinpaş GYO,
  • Nurol GYO,
  • Akfen GYO,
  • Vakıf GYO vb…

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kurmanın Avantajları

Gayrimenkul yatırım ortaklığı kurmanın bazı vergisel ve finansal avantajları mevcuttur. Örneğin GYO’lar kurumlar vergisinden yüzde 100 olarak istisna edilirken, bu sayede herhangi bir GYO elde etmiş olduğu kar sebebiyle kurumlar vergisi ödememektedir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.