Gayrimenkul Yatırım Fonu Nedir? Nasıl Alınır? Getirileri…

Nitelikli yatırımcılardan alınan katılma payları olarak alınan paralar ile pay sahipleri adına inançlı mülkiyet esasları gereğince SPK’nın belirlemiş olduğu varlık ve işlemlerden meydana gelen portföyü yönetmek maksadıyla portföy yönetim şirketleri ile gayrimenkul yönetim şirketlerinin belirli bir süre için ya da süre olmadan kurmuş olduğu ve tüzel kişiliği mevcut olmayan malvarlığına gayrimenkul yatırım fonu adı verilmektedir.  Tasarruf yapmak maksadı ile piyasa ve yatırım araçları araştırması yapan pek çok yatırımcı, “Gayrimenkul yatırım fonu nedir?” sorusuna yanıt aramakta ve elde ettiği bilgiler neticesinde yatırım tercihini bu yönde kullanmaktadır.

Gayrimenkul Yatırım Fonu Nedir?

Gayrimenkul piyasaları her geçen gün gelişme gösterdikçe, yeni finansman araçları söz konusu olmaktadır. Bu araçlardan biri de gayrimenkul yatırım fonlarıdır. Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve gayrimenkul yatırımlarının yatırım fonu yapısından faydalanılarak finanse edilmesini ve bu yatırımlar sayesinde elde edilecek olan kazançtan da katılma payı sahiplerinin faydalanabilmesini sağlayan gayrimenkul yatırım fonu, yatırım yapılması sayesinde ortaklara kazanç sağlayan bir yatırım aracı olarak kullanılmaktadır.

“Gayrimenkul yatırım fonu nedir?” sorusuna yanıt bulan vatandaşlar, bu fona nasıl yatırım yapılacağını, avantajlarını ve getirilerini de merak etmektedir.

Gayrimenkul Yatırım Fonu Nasıl Alınır?

Gayrimenkul yatırım fonu katılma payları yalnızca nitelikli yatırımcılar tarafından alınırken, bu yatırımcıların fon ihracı için gerekli ve Kurul tarafından talep edilen belgeler ile beraber Kurul’a başvurması gerekmektedir. İhraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması ile beraber satış başlangıç tarihinden itibaren ihraç belgesinde belirtilen Gayrimenkul yatırım fonu şirketleri gibi dağıtım kanalları aracılığı ile yatırımcılara sunulmaktadır. Katılma payı olarak yatırımcılardan toplanan para ile yatırım gerçekleştirilmesi de mecbur kılınmaktadır.

Gayrimenkul Yatırım Fonu Getirileri!

Gayrimenkul yatırım fonu avantajları çeşitlilik gösterirken, yatırımcılar bu avantajlar sayesinde sıklıkla bu fonu tercih edebilmektedir. Bunun ile beraber gayrimenkul yatırım fonu getirileri de yatırımcısına büyük avantaj sağlamakta, yatırımcılar satın aldıkları fon sayesinde hem gayrimenkulün kira gelirine hem de değer artışına ortak olarak büyük oranda kar elde edebilmektedir. Riski seven yatırımcılar arsa fonu ile daha yüksek getiriler sağlayabilirken, riski sevmeyen yatırımcılar ise AVM fonlarına yönlendirilebilmektedir. Ayrıca yatırımcılar gayrimenkul yatırım fonunda ihtiyacı olduğu kadarını satabilme imkanına da sahiptir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.