Gayrimenkul Üzerindeki Haciz Ne Zaman Düşer? Nasıl Kaldırılır?

Borçlunun borcu olduğu bedel değerinde sahip olduğu menkul, gayrimenkul ya da üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına icra yolu ile müdahale edilmesi, yani el konulması işlemine haciz adı verilmektedir. Haciz işlemi alacaklının yararına gerçekleştirildiğinden dolayı, haciz talebi alacaklının bizzat kendisi ya da vekili tarafından yapılmaktadır. Bu gibi durumlarda “Gayrimenkul üzerindeki haciz ne zaman düşer?” sorusuna cevap arayan pek çok vatandaşa rastlayabilmek mümkündür.

Gayrimenkul Üzerindeki Haciz Ne Zaman Düşer?

Alacaklının borcunu ödeyebilmesi amacıyla menkul mallarının haczedilmesi, satış ile nakde dönüştürülmesi ya da satış yapılmadan önce değerinin takdir edilmesi sonucunda bu malların borcu karşılamadığı tespit edildiğinde, gayrimenkul malları haczedilmektedir. Fakat hacze konu olan gayrimenkuller arasında mesken olarak kullanılmakta olan bir konut olması halinde, haciz işlemi gerçekleştirilememektedir. Bunun dışında borçlunun lüks bir konutu olduğu takdirde ise o konut haczedilebilmektedir.

“Gayrimenkul üzerindeki haciz ne zaman düşer?” sorusunun cevabında ise; gayrimenkul üzerindeki haciz ancak alacaklının haczin kaldırılmasına müsaade ettiğinde, haczedilen malin satılması ile parasının alacaklıya teslimi edilmesinin ya da borcun tam bir şekilde ödenmesinin ardından kaldırılabilmektedir.

Gayrimenkul Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Gayrimenkul üzerindeki haczin kaldırılabilmesi için borçlunun tüm borcunu tam ve eksiksiz olarak ödemesi gerekmektedir. Borcun bir kısmının ödenmesi durumunda gayrimenkul üzerinden haciz kaldırılamamaktadır. Gayrimenkul üzerinden haciz kaldırma için yapılması gereken başka bir işlem ise icra yolu ile el konulan gayrimenkulün elden çıkarılarak nakit haline çevrilmesi ve bu nakdin de alacaklıya teslim edilmesidir. Bu sayede borç kapanmakta ve haciz durumu ortadan kalkmış olmaktadır.

Haciz Sorgulama Nasıl Yapılır?

Günümüz teknolojisinde çeşitli nedenlerden dolayı herhangi bir gayrimenkul üzerinde haciz olup olmadığını öğrenebilmek oldukça kolay ve mümkün hale getirilmiştir. Normal şartlarda bu gibi gayrimenkul satışlarında tapu memurları satışa konu olan gayrimenkul ile alakalı olarak bilgi verirken, tapu dairesine gitmeden önce de bu teknoloji sayesinde vatandaşlar satın almayı düşündükleri bir gayrimenkul için hacizli tapu sorgulama işlemini gerçekleştirebilmekte ve buna göre önceden ihtiyatlı davranabilmektedir. Gayrimenkul haciz sorgulama hizmeti Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından e-devlet sistemi üzerinden sunulurken, vatandaşlar tapu dairelerinde de satın alacak oldukları gayrimenkul üzerinde herhangi bir haciz ya da şerh olup olmadığını öğrenebilmektedir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.