Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir? Sermaye İradı Ödemesi ve Hesaplama

Gayrimenkul sermaye iradı, Gelir Vergisi’nin 70’inci maddesinde yer alan mal ve hakları gerçek kişilerin kiraya vermesi sayesinde elde etmiş oldukları kazanca verilen addır. Kanunda belirtilene göre bazı mal ve hak sahiperinin, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hak sahiplerinin ya da kiracılarının kullanım hakkını belirli bir bedel karşılığında bir başkasına vermesi ile elde edilen kazanç gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmektedir. Halk arasında Kira Geliri olarak da bilinen gayrimenkul sermaye iradında gelir sağlanabilmesi tahsis esası ile bağlantılı kılınmıştır. Tahsil esasına göre ise gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilebilmesi için nakit ya da ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda vergi mükellefi olan kira geliri sahipleri, yılın belirli dönemlerinde gayrimenkul sermaye iradı ödemesi gerçekleştirmektedir.

Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan mal ve hakların kiraya verilmesi sayesinde elde edilen kazanca gayrimenkul sermaye iradı adı verilmekte ve belli başlı bazı şartlar altında vergiye tabi tutulmaktadır. Vergiye tabi tutulabilmesi için ise öncelikle kira gelirinin belirlenen istisna sınırının üzerinde olması ve gelir elde eden mal ve hak sahibinin gayrimenkul sermaye iradı beyannamesi vermesi gerekmektedir.

Gayrimenkul Sermaye İradı Ödemesi

Gayrimenkul sermaye iradı ödemesi, yılın belirli dönemlerinde iki taksit olarak yapılmaktadır. Beyannamelerin verilme dönemi he yıl 1 – 25 Mart tarihleri aralığında olurken, vergi ödeme dönemi de yine Mart ayı olarak belirlenmektedir. İkinci taksit dönemi ise Temmuz ayı içerisindedir.

Gayrimenkul Sermaye İradı Hesaplama

Gayrimenkul sermaye iradı ile gelir vergisi mükellefi olabilmek için mal ve hak sahibinin belli bir miktarda kira geliri elde etmesi gerekmektedir. Her sene yeniden belirlenen bu gayrimenkul sermaye iradı istisna sınırı, mesken için ayrı, iş yeri için ayrı olarak belirlenmektedir. 2018 yılı için belirlenen istisna sınırı ise, 2017 yılı içerisinde meskenden 3 bin 900 TL’nin üzerinde kira geliri elde etmek, iş yerinde ise 30 bin TL’den fazla kira geliri elde etmektir.

Bu istisna sınırlarını aşan gelir sahipleri gayrimenkul sermaye iradı hesaplama işlemini gerçekleştirerek ne kadar vergi ödeyecekleri konusunda fikir sahibi olabilmektedir. Gayrimenkul sermaye iradı hesaplama için çeşitli formüller mevcut bulunurken, ayrıda hesaplama araçları kullanılarak da bilgi edinilebilmektedir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.