Gayrimenkul Beyannamesi Doldururken Bunlara Dikkat!

Gayrimenkul beyannamesi, diğer bir değiş ile emlak beyanı, taşınmaz malın kime ait olduğunu ispatlamak üzere bildirilen beyandır. Herhangi bir kişi, kurum ve kuruluşların, ev, bina, arazi, arsa, iş yeri gibi herhangi bir taşınmaz malın kendisine ait olduğunu ispat edebilmek adına ilgili belediyeye müracaat edip bazı belgeleri teslim etmesi gerekmektedir. Taşınmaz mal sahiplerinin teslim etmiş olduğu bu belgeler göz önünde bulundurularak devlet tarafından konu olan gayrimenkul vergilendirilmektedir.

Gayrimenkul Beyannamesi Nedir?

Kişilerin, kurumların ya da kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin ispatı esasına göre, gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye bildirilmesi ve makbuz karşılığında alınmış olan belgeye gayrimenkul beyannamesi adı verilmektedir. Daha çok Emlak Beyannamesi adı ile bilinen gayrimenkul beyannamesini alabilmek için maliklerin gerekli birtakım belgeler ile beraber gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye müracaat etmesi gerekmektedir.

Emlak Vergi Kanunu gereğince gayrimenkul beyanının asıl işlevi, emlak vergisine esas teşkil eden taşınmaz malların üzerinden vergilendirme yapılacak olan miktarın belirlenmesidir. Bu açıdan arsa, arazi, bina ya da bunun gibi çeşitli taşınmazların vergilendirilebilmesi adına malikler satın almış oldukları gayrimenkulleri idareye bildirmek ile yükümlüdür. Gayrimenkul beyanı, gayrimenkulün durumunda herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde bir kereye mahsus olarak verilmektedir. Gayrimenkul beyanı, gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye müracaat edilerek verilmektedir.

Gayrimenkul Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

Beyanname doldurma gerçekleştirilirken maliklerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar mevcut bulunmaktadır. Öncelikle taşınmaz hangi belediyenin mücavir alanında yer alıyorsa, o belediyenin adının yazılması gerekmektedir. Taşınmazın yer aldığı köy, mahalle, cadde, sokak gibi adres bilgilerinin, bina ise dış kapı numarasının, daire ise daire numarasının, tapu belgesinde kayıtlı olan bilgilerin ve bunun gibi taşınmazla alakalı çeşitli bilgilerin gayrimenkul beyanında bulunması gerekmektedir. Beyanname işlemi, Gelir İdaresi Başkanlığının e-beyanname hizmetleri üzerinden de verilebilmektedir.

Beyanname Ne Zaman Verilir?

Beyanname, yeni inşaatlarda inşaat çalışmalarının sonlandırılmasını takiben, inşaat bitmemiş olsa da kullanılan bağımsız bir alan mevcut olduğunda ilgili bütçe yılı içerisinde verilmesi gerekmektedir. Yeni binaların dışında ise mülk sahibinin değişmesi, kiracının mevcut olması ve vergi değerinin değişmesi durumunda da verilmektedir. Kiracılar için de kira beyanname hesaplama işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.