Ev Kaskosu İçin Hangi Belgeler Gerekir?

Ev kaskosu artık toplumda bir lüks olarak değil, zaruri bir ihtiyaç oldu. Bu yüzden ev kaskosu yaptırmaya giderken yanınızda bulunması gereken belgeleri sizin için derleyerek bir araya getirdik.

Ev kaskosu için gerekli olan belgeler nelerdir?

Öyle ki, hırsızlıkla artan suç oranları, değişen çevre koşullarının getirdiği sel, erozyon, deprem, aşırı yağış ve benzeri doğal afetler, evleri kullanılamaz hale getirebiliyor. Bunun yanı sıra, inşa edilen evler, daha fazla karlılık olması amacıyla dayanıksız olabiliyor. Dolayısıyla çeşitli sebeplerle ve harcanan büyük emeklerle sahip olunan evler, büyük hasarlar alabiliyor hatta yıkılabiliyor.

Ev kaskosu bu noktada, insanların mağduriyetlerini büyük ölçüde gidermek için devreye girmektedir.

Ev Kaskosunun Avantajları

Yukarıda izah edilen sebeplerle, kişilerin ya da şirketlerin sahip oldukları konut ve bina, zarar görebilir. Evlere ya da şirket binalarına hırsızların girmesi maddi kayıplara sebep olabilir. Ev kaskosu, doğal afet sınıfına giren bütün yıkımların verdiği maddi kayıpları büyük ölçüde karşılayabilir. Hızsızlarca kaybedilen maddi eşyaların değerini, ev kaskosu yine büyük ölçüde ödeyebilir.

Büyük ölçüde olarak tabir edilmesinin sebebi, sigorta şirketiyle yapılan anlaşmaya bağlıdır. Ödenen sigorta ücreti, sigortanın neleri karşıladığı, maddi kayıpların ne kadarının karşılanacağı, tamamen kişinin sigorta şirketiyle vardığı mutabakata bağlıdır. Bu bağlamda doğal afetlerle ilgili ( deprem, sel, erozyon, kuraklık, kasırga v.b ) yaşanan dramları minimuma indirmek için, en çok kullanılan sigorta kurumu, Dask‘tır ( Doğal Afet Sigortaları Kurumu ).

Dask, kişilerce yaptığı anlaşmalar doğrultusunda, maddi yıkım ve hasar söz konusu iken, sigortalanan gayrimenkul ya da içeriğini güvenle karşılayan kurumlardan bir tanesidir. Kişinin ödeyeceği sigorta ücretleri, konutun amortisman süresi içinde ne kadar dayanıklı ve kullanışlı olduğuyla da ilgilidir.

Ev kaskosu İçin Gerekli Belgeler

Ev kaskosu için gerekli belgeler, şu şekilde sıralanmaktadır. Sigorta yaptıran kişinin kimlik belgesi fotokopisi, İletişim bilgilerini içeren belge. Sigortalanacak binanın açık adresi, Tapu fotokopisi, bina kat sayısı, inşa yılı ve dayanıklılığını içeren ekspertiz raporu.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.