En Doğru Arsa Yatırımı Nasıl Yapılır?

Bir arsaya yatırım yapılacağı zaman genellikle 5 – 10 yıl gibi, hatta daha da fazla vade düşünülerek yapılması gerekir. Arsa yatırımı için sahip olduğunuz beklentileri göz önünde bulundurmalı ve bu beklentilere göre bir arsa arayışına girmeniz gerekir.

Bir arsaya yatırım yapılacağı zaman genellikle 5 – 10 yıl gibi, hatta daha da fazla vade düşünülerek yapılması gerekir. Arsa yatırımı için sahip olduğunuz beklentileri göz önünde bulundurmalı ve bu beklentilere göre bir arsa arayışına girmeniz gerekir.

Fakat bir arsaya yatırım yapmak, yalnızca o arsayı satın almak ya da beklemek ile gerçekleşen bir yatırım şekli değildir. Bu yatırım şekli aslında 3 temel aşamadan meydana gelir. Bunlardan ilki doğru olan arsanın tespit edilmesi ve o arsanın satın alınması, ikincisi söz konusu olan arsanın doğru zamana kadar bekletilmesi ve üçüncüsü ise o arsanın doğru bir zamanda satışının gerçekleştirilmesidir.

Arsa Yatırımı İçin 3 Aşama

Söz konusu olan bu 3 aşamada, yatırım yapacak olan kişilerin çok dikkatli davranması gerekir. Aslına bakacak olursa “arsam var derdim var” gibi bir yakınmada bulunmamak adına bu tarz bir yatırımı gerçekleştirmeden önce bu sektörde (gayrimenkul sektöründe) uzman olan bir kişi ile çalışmanız tavsiye edilir.

Yatırımı bir arsa üzerine gerçekleştirme sürecinde en çok zorlanılan kısım ilk süreç yani en doğru arsa seçimidir. Değerli olan arsalar genellikle pahalı ve sınırlı olurlar. Fakat asılda önemli olan şey gelir elde edilebilecek geliştirme yolları ile plansız olan arazilerden planlı ve alt yapısı sağlam olan araziler elde etmeye yönelik çalışmalar yapmaktır. Daha sonrasında ise izlenecek olan bu arazilere doğru bir yatırım yapmak, yapacak olan kişiyi bulmak ya da hâsılat paylaşımı ile anlaşmaya gidilmek sağlam bir gelir elde etmek yöntemleri olarak görülür.

Fakat ne yazık ki ikinci süreçte yani arazinin elinizde bulunduğu süre boyunca imar bilgilerinin güncel tutulması ve herhangi bir değişiklik olup olmamasının kontrol edilmesi gerekir. Bu değişiklikleri kontrol edebilmek için de yerel yönetimlerin imar planlarını takip etmeniz gerekir.

Son aşama olan 3. Süreçte ise yeteri kadar beklediğinizi düşündüğünüzde artık o arsayı satmalı ya da farklı yöntemlerle değerlendirmeniz gerekir. Bunun içinde gayrimenkul pazarlarını sürekli takip etmeli fiyatları uygun gördüğünüz bir yerde asanın satışını yapmalısınız.

Arsa Yatırımı Yaparken Neleri Araştırmak Gerekir?

Bir arsayı satın almadan önce söz konusu olan o arsanın nerede bulunduğuna mutlaka bakmalı ve hatta bakmakla da kalmayıp arsayı gezmelisiniz. Ayrıca arsanın imar durumu ve yeri gibi konularda satıcının söylediğinden çok kendi araştırmalarınıza güvenmeniz gerekir. Yine arsanın tapusu üzerinde arsa yazıp yazmadığına ya da bunun yerine hangi ifade kullanıldığına dikkat etmeliniz. Bir gayrimenkul imar parseli haline getirilirken Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) adı verilen imar terkleri yapılır. Bu sebeple imar kanununa göre arsalardan yüzde 40 civarında bir payı terk alınır. Eğer ki elinizde bulunan tapu terki alınmayan arsaya ait ise, söz konusu olan o arsadan imar kanunu gereğince bir kısmının alınacağını bilmeniz gerekir.

Arsaya yatırım yapmadan önce mutlaka ilgili olan resmi makamlardan arsa hakkında detaylı bir araştırma yapmalısınız. Yanılgının en çok yaşanabileceği ve en önemli olan konulardan biri kişiye gösterilen satın alacağı arsa ile satılmış olan tapunun aynı arsaya ait olup olmadığıdır. Bu nedenle tapu senedini en ince ayrıntısına kadar incelemeli, ada, parsel, pafta arsanın yatırımcıya gösterilmiş olan arsaya tekabül edip etmediğini iyice anlamanız gerekir. Bunun içinde ya bu sektördeki uzman birine ya da Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

Arsa yatırımı yapacak olan kişiler, yatırım yapılacak olan arsanın konumuna, büyüklüğüne, eğimine ve o arsa bir inşaat yapılabilir mi yapılamaz mı bunlara bakmalıdır. Çünkü bazı eğimli arsalar için ek olarak inşaat hakları imkânı tanınabilir.

Bunların yanı sıra söz konusu olan arsanın bağlı olduğu Tapu Müdürlüğü’ne müracaat edilerek mülkiyet haklarını sınırlayan bir kısıtlama olup olmadığına bakmak dikkat edilmesi gereken ve önerilen başka bir konudur. Çünkü arsa üzerinde var olan şerh ya da irtifa hakkı, o arsayı olumsuz yönde etkileyebilir ve hatta kullanılmaz bir hale getirebilir.

Yine yatırımcılar satın alacağı arsanın hisseli ya da müstakil olup olmadığına da dikkat etmelidir. Sahip olunan hisseli arsalarda diğer tüm maliklerle ortak olunur. Bu sebeple de hisseli olan arsalarda yatırım yapmak riskli olarak görülür.

Arsa Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Arsanın yapısı, payı, büyüklüğü, bölgesi, konumu, yeri, komşuları, ulaşımı, manzarası, gelişim potansiyeli, imar durumu, satış şartları, imar hakları, kullanım biçimi, tüm fiziksel özellikleri, genel alt yapı hizmetlerinden yararlanma durumu ve zemin durumu gibi unsurlar, arsa fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.