Ekspertiz Raporuna İtiraz Edilir Mi?

Ekspertiz raporu, konut üzerinden temin edilecek kredi tutarını, kasko değerini ve satış değerini belirler. Bu yüzden raporda yer alan değerin doğruluğu oldukça önemlidir.

Ekspertiz Raporuna İtiraz Edilir mi? Kimler İtiraz Edebilir?

Gayrimenkul işlemlerinde; kredi kullanmak suretiyle taşınmaz mallar ile ilgili alım işlemleri öncesinde, rapor hazırlanması için bankalar tarafından gönderilen eksperler yaptıkları incelemeler doğrultusunda gayrimenkul ekspertiz raporu hazırlarlar.

Ekspertiz Raporunu Kim Hazırlar?

Gayrimenkul değerlendirme ve tespit işlemlerinin yapılması için hazırlanmış olan ekspertiz raporu konusunda uzman, profesyonel ve lisanslı ekspertizler tarafından yapılmaktadır.

Eksperin yaptığı inceleme sonrasında gayrimenkulün ve bölgenin durumu, konumu ve büyüklüğü gibi konular incelenerek rapor hazırlanır. Daha sonra banka, bu raporu inceleyerek vereceği kredi tutarını belirler. Bazı durumlarda tüketicinin hoşuna gitmeyecek, evin değerinin rapor sonucuna göre değerinin altında çıkması gibi durumlar yaşanabilmektedir. Bu gibi ekspertiz raporlarından kaynaklanan yanlışlıklar sonucu kredi alınması ya da ekspertiz ücret iadesi talebi gibi durumlarda, ekspertiz raporuna itiraz edilebilmektedir.

Ekspertiz Raporuna Nasıl İtiraz Edilir?

Ekspertiz raporunda gayrimenkulün adresi, lokasyonu, yaşı, imar durumu, gayrimenkulün alanı ve ulaşım özellikleri, fiziki durumu ve alt yapısı gibi konulara yer verilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak satış karşılaştırması veya maliyet hesabına göre ve o bölgede satılan diğer benzer özellikteki gayrimenkullerin fiyatları ile karşılaştırılarak konuya ilişkin gayrimenkulün değer tespiti yapılmaktadır.

Ekspertiz raporunda hata yapıldığını düşünenlerin, hazırlanmış olan ekspertiz raporunun iptal edilmesi için Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat etmeleri, yönlendirme açısından faydalı olacaktır. Ekspertiz raporuna itiraz ve ekspertiz ücret iade talebi gibi durumlarda, tüketicinin banka ve ekspertiz firması ile olan görüşmelerinde olumlu dönüş alamadığı durumlarda, banka ve ekspertiz firmasına dava açmak gibi bir seçeneği bulunmaktadır.

Dava sonucunda mahkemenin tüketiciyi haklı görmesi durumunda, mahkeme tarafından görevlendirilecek eksperlerin eve gönderilerek tespitin tekrar yapılması ve evin değerinin yeniden belirlenmesi mümkün olabilmektedir. Daha sonra, yapılmış olan bu incelemeler sonucunda yeni bir ekspertiz raporu hazırlanarak tüketicinin mağduriyeti giderilmiş olur.

Banka Ekspertiz Raporuna İtiraz Edebilir Mi?

Ekspertiz raporunun hazırlanması sonrasında rapor bankaya iletilmeden önce kontrol memuru tarafından kontrol edilir. Kontrol memuru, hazırlanan raporu inceleyerek konut fiyatını, bölgede yer alan konutlara göre kıyaslar. Memur, raporda yanlışlık fark etmesi halinde rapor bankaya iletildikten sonra itirazı banka gerçekleştirebilir. Bu durum, değerin normal değerden düşük ve yüksek olması durumlarında geçerli olur. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da banka raporu farklı bir aracı firmadan talep ederek, tekrar bir değer çıkartılmasını ister.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.