“Dere Yataklarına Konut ve Yol Yapılmamalı!”

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AFAD'ın düzenlediği 'Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu'nun açılış konuşmasında yaptığı açıklamalarda önemli konulara değindi. İşte Kaynak'ın konuşmasından satır başları.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AFAD’ın düzenlediği ‘Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu’nun açılış konuşmasında yaptığı açıklamalarda önemli konulara değindi. İşte Kaynak’ın konuşmasından satır başları.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AFAD’ın düzenlediği Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu’nun açılışında yaptığı konuşmada oldukça önemli konular hakkında açıklamalar yaptı. Kaynak, depremlerin önlenmesinin mümkün olmadığını, lakin deprem öncesinde tüm yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğine değindi.

Depremler dışında sellerin getirdiği risklere de değinen Kaynak, dere yataklarına yapılan konutların ve yolların sellere ve önemli derecede zararlara ortam hazırladığını belirterek, bu uygulamanın hatalı olduğunu ve bir an önce son bulması gerektiğini belirtti.

Hem deprem, hem de sel konusunda önemli riskleri olan bir coğrafyada yer alan Türkiye’nin 1999 Marmara Depremi sonrasında önlemleri daha sıkı hale getirdiğini belirten Kaynak, yaşanan bu deprem ile birlikte Türk halkının depremin değil, yanlış üretilmiş binaların öldürdüğüne şahit olduğunu aktardı.

99 Depremi sonrasında afetler konusunun AFAD çatısı altında toplandığını belirten Kaynak, AFAD’ın geride bıraktığı süreçte 5 farklı kıtada 52 farklı ülkede meydana gelen doğal afetlerde ve yaşanan acil durumlarda insani yardım ihtiyaçları için görev başında olduğunu belirtti.

“AFAD, İhtiyaç Olunan Her Yerdedir.”

Konuşmasında AFAD’ın dil, din, ırk, renk, cinsiyet gibi hiç bir ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç olunan her yerde görev başında olduğunu belirten Kaynak örnek olarak Haiti’de yaşanan kasırgayı, Pakistan’da yaşanan seli, Yemen, Somali, Çad’da yaşanan kuraklığı gösterirken, bazı ülkelerdeki iç siyasal kargaşa sonucunda ortaya çıkan açıklık tehlikesi ile savaşmak için AFAD’ın yine görev başında olduğunu belirtti.

“Dere Yataklarına Konut ve Yol Yapılmamalı!”

Konuşmasında oldukça önemli detaylara değinen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, suların tahliye edilmesi için gerekli olan dere yatakları üzerine inşa edilen konutlar, yollar, şehirlerin önemli bir tehlike oluşturduğunu belirtirken ‘Su akar, yatağını bulur’ atasözünü örnek olarak gösterdi.

Özellikle Karadeniz bölgesinde sel ve heyelan konusunda önemli sıkıntılar yaşandığına değinen Kaynak, bu sıkıntıların ana sebebinin dere yatakları üzerine ev, yol ve diğer yapıların inşa edilmesinin olduğunu söyledi. Bu durumun, yükseklerden akan suyun önüne engel koyulması halinde, suyun kendi yolunu bulmak için yıkıma geçmesi olarak tabirleyen Kaynak, Karadeniz bölgesinde pilot şehir olarak seçilen 5 farklı şehirde çalışmalar yapıldığını aktardı.

Görüşlerini Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 − 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.