Çevre Düzeni Planı Nedir?

Çevre düzeni planı, şehirlerin yaşayan bir şehir olabilmesi için, hem dengeli hem daim kalkınma planlı, şehrin ekolojik ve ekonomik kararlarının verilmesinde yardımcı olan fiziki planlara denilir. 

Çevre düzeni planı, şehirlerin yaşayan bir şehir olabilmesi için, hem dengeli hem daim kalkınma planlı, şehrin ekolojik ve ekonomik kararlarının verilmesinde yardımcı olan, bölgenin mevcut bulunan, tarım, turizm, ulaşım hatları gibi arazi kullanım, politika ve stratejilerini belirleyen, 1/25000-1/50000-1/100000 ölçek ile hazırlanmış olan fiziki planlara denilir.

Plan hazırlanırken Kullanılan 1/25000-1/50000-1/100000 Ölçeğe Sahip Haritaların Konusu Nedir?

Türkiye ve Bölgesinde bulunan yer, ülke ulaşım ağındaki yer, idari bölünüş ve sınırlar ve doğal yapıdır.

Doğal yapı;

 • Jeolojik yapı,
 • Jeomorfolojik yapı,
 • Hidrolojik ve hidrojeolojik yapı,
 • İklimsel özellikler,
 • Toprak özelliği ve tarım arazisi kullanımı,
 • Ekolojik yapı,

Koruma statüsünde bulunan alanlar, Orman alanları, yaylak, mera, Genel peyzaj öğeleri, sosyal, ekonomik ve demografik yapı,

Teknik Altyapı;

 • Ulaşım
 • Enerji
 • Atık su deşarj yerleri
 • İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri
 • Atık geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri
 • Tarımsal sulama bölgeleri
 • Ruhsatlı maden alanları, Kamu mülkiyetinde yer alan alanlar, Mania planları, Mevcut arazi kullanımı, Askeri alanlar, Onanlı imar planları, Çevre sorunları gibi konularda ilgili olan kuruluşlarla uydu görüntüleri ve gerçekleştirilen arazi çalışmalarından elde edilen veriler düzenlenerek sayısal bir veri tabanı oluşturulur.

Plan İçindeki Alanlarda Esas Olanlar Nelerdir?

 • Kalkınma ve mevcutsa bölge planları,
 • Sürdürülebilir olan kalkınma yaklaşımının gözetilmesi,
 • Tarihi, doğal ve kültürel faktörlerin korunması,
 • Ekolojik dengeye zarar vermeyecek kararlar verilmesi,
 • Teknolojik gelişmelerden olağanca faydalanılması,
 • Olası çevre sorunlarını engelleyecek strateji geliştirilmesi ve bunun gibi durumlar esas alınır.

Planda Değişiklik İçin Yapılan Başvuru Süresi Nedir?

Teklif ve taleplere başvuru tarihinden itibaren 60 gündür. Bu süre içerisinde yetkililer tarafından ret de edilebilir kabul de.

Planın Hazırlanması Hangi Usuller Esas Alınarak Yapılır?

Çevre düzenin planının hazırlanması ya da hazırlatılması teknik ve idari usullere göre yapılır.

Milli Güvenlik Faaliyetleri Çerçevesinde Düzenleme Yetkisi Kime Aittir?

Bu gibi faaliyetlerde yetki Milli Savunma Bakanlığı’na aittir.

Görüşlerini Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − nine =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.