Boşanma Aşamasında Eşler Arası Mal Paylaşımı Nasıl Yapılmalı?

Boşanma sürecindeki en büyük sorunlardan birisi de edinilmiş malların nasıl paylaşılacağıdır.

Boşanma sürecindeki en büyük sorunlardan birisi de edinilmiş malların nasıl paylaşılacağıdır.

Boşanma evli iki insan arasında zorlu bir süreçtir. Her şey yolunda giderken birden bire işler değişir ve bazen en doğru karar boşanmaktır. Eşler evli oldukları süre içerisinde ekonomik yönden birlikte hareket ederler. Boşanma sürecinde ise diğer alanlardaki birliktelikler gibi ekonomik birliktelik de sona erer.

1 Ocak 2002 de yürürlüğe giren 4721 sayılı Medeni Kanun ile birlikte boşanan eşler arasındaki mal paylaşımına da düzenleme getirilmiştir. Söz konusu kanunun 170.maddesi gereğince eşler üç farklı mal rejiminden istediğini seçmekte özgür bırakılmıştır. Bu mal rejimlerinden ilki mal ayrılığı rejimidir. 1 Ocak 2002’den önceki evlilikler için mal ayrılığı rejimi söz konusudur. Yani bu tarih öncesi yapılan evliliklerde eşlerin birbirlerinin malları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Mal rejimlerinden diğer ikisi ise mal birliği ve mal ortaklığıdır. Yani evlilik akdi süresince edinilmiş mallar karı ve kocanın ortaklığındadır, eşler bu süreçte edinilmiş mallar için yarı yarıya hak sahibidir. Evlilik akdi süresince sahip olunan mallar; edinilmiş mallar ve kişisel mallar olarak ikiye ayrılır.

Hangi Mallar Paylaşıma Tabidir?

Edinilmiş malların eşlerin evlilikleri süresince birlikte çalışarak sahip oldukları mallardır ve boşanma halinde bu malların paylaşımı yarı yarıya olmalıdır. Evlilik süresince çalışma karşılığı alınan maaş, ikramiyeler, SGK gelirleri, emekli ikramiyeleri, tazminatlar gibi gelirler edinilmiş mallar sınıfına girer. Ayrıca edinilmiş malların satışından elde edilen gelir de bu duruma dahildir ve eşit paylaşım gerektirir.

Kişisel mallar, edinilmiş mallar sınıfına dahil edilemez. Boşanma sürecinde kişisel malların paylaşımı yapılmaz. Evlilik akdi öncesi edinilmiş mallar, kişisel mallar olarak sayılır. Miras ve manevi tazminat gelirleri de yine kişisel mallar sınıfına dahildir ve bunların da paylaşımı yapılmaz.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.