Boş Ev İçin Çevre ve Temizlik Vergisi Olur Mu?

Çevre ve Temizlik Vergisi, mücavir olan alanlar ve belediyelerin sınırları içerisinde yer alan ve ayrıca belediyelerin çevre – temizlik hizmetlerinden faydalanan işyeri, ev, dükkan ve diğer amaçlar için kullanılan binalar adına ödenen vergilere deniliyor.

Çevre ve Temizlik Vergisi, mücavir olan alanlar ve belediyelerin sınırları içerisinde yer alan ve ayrıca belediyelerin çevre – temizlik hizmetlerinden faydalanan işyeri, ev, dükkan ve diğer amaçlar için kullanılan binalar adına ödenen vergilere deniliyor.

Çevre ve Temizlik Vergisi, ev ve iş yerleri için birbirinden farklı şekillerde ödeniyor. İşyerleri için vergi ödemesi, o işyerinin bağlı olduğu belediyelere yapılırken, evler için ödenen bu çevre ve temizlik vergisi, su faturalarına yansıyor. Böylelikle ev sahipleri tarafından su faturaları ödendiği takdirde çevre ve temizlik vergisi de ödenmiş oluyor.

Söz konusu olan çevre ve temizlik vergisi, gayrimenkul sahipleri tarafından değil de, o gayrimenkulün kullanıcıları tarafından ödenmesi gerekiyor. Eğer taşınmazın olduğu malda bir kiracı yer alıyorsa, bu vergi ile mükellef olanlar o gayrimenkulün kullanıcıları yani kiracıları oluyor. Bu gibi durumlarda göre, mesken çöp vergisini, eğer taşınmazın kiracısı varsa kiracı tarafından, eğer yoksa ev sahibi tarafından ödeniyor.

Boş Ev İçin Çevre ve Temizlik Vergisi Ödeniyor Mu?

Eğer ki evin herhangi bir kullanıcısı yok ise, boş olan ev için çevre ve temizlik vergisi ödemesi yapılmaz. Çünkü çevre ve temizlik vergisinin mükellefiyeti, ancak o evin kullanıma açılması ile başlar.

Evlere ait olan bu çevre ve temizlik vergisi, kullanıcıların su tüketim miktarına dikkat edilmek şartıyla, büyükşehir belediyelerinde her bir metreküp başına 26 kuruş olarak, diğer belediyelerde ise 20 kuruş olacak şekilde hesaplanmaktadır.

Öte yandan, belediyelerin vermiş olduğu bu çevre ve temizlik hizmetlerinden faydalanan fakat su ihtiyacını ise, belediye ve ya büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idarelerinden değil de, bunun harici su şebekelerinden karşılayan evlere yönelik çevre ve temizlik vergisi, genelge içerisinde bulunan konuyla alakalı tarifelerdeki 7’inci grubunun belediye meclisleri tarafından en son intibak ettirilen seviyelere ait tutarları üzerinden yerine getirilecektir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.

twelve − ten =