Bina Görevlisinin Görevleri ve İş Sözleşmesi

Bir bina görevlisi bulunan binalarda, öncelikle bina görevlisinin yani kapıcının görevleri, çalışma saatleri, alacağı ücreti ve hangi şartlar altında çalışacağının net bir şekilde ayarlanması ve resmi belge haline getirilmesi gerekir.

Bir bina görevlisi bulunan binalarda, öncelikle bina görevlisinin yani kapıcının görevleri, çalışma saatleri, alacağı ücreti ve hangi şartlar altında çalışacağının net bir şekilde ayarlanması ve resmi belge haline getirilmesi gerekir.

Bahsi geçen bu durumların resmi belge halinde kağıda dökülmesine ise iş sözleşmesi adı verilir.

Bina görevlisi ile imzalana iş sözleşmesinde; sözleşmenin çeşidi, çalışma şekli ile işverenin ve işyerinin adı – soyadı, iletişim bilgileri, kapıcının adı – soyadı kimlik bilgileri, işe başlama tarihi, görevleri, ana ücreti ve olduğu takdirde ek ücreti, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma koşulları ve saatleri, ara dinlenme saati, olduğu takdirde özel hükümler, sözleşmenin tarihi ve işçi ile işverenin imzasının bulunması gerekir.

Eğer ki bina görevlisi yani kapıcı ile yapılan bu sözleşmenin bazı maddeleri, Konut Kapıcıları Yönetmeliği’ne ya da diğer yönetmeliklere aykırı olursa, sözleşmenin tamamı değil yalnızca aykırı olan maddeler geçerliliğini yitirir ve onların yerini mevzuattaki hükümler alır.

Bir Bina Görevlisinin Görevleri Nelerdir?

  • Bina yönetici tarafından almış olduğu talimata göre, binanın kaloriferlerini vaktinde yakmak, ısıyı ayarlamak ve yine vaktinde söndürmek,
  • Binanın ortak kullanım alanlarını ve tesisleri temizlemek, demişbaşlarını, araç ve teçhizatlarını bakımlı ve kullanılır bir şekilde muhafaza etmek,
  • Yine bina yönetici tarafından almış olduğu talimat doğrultusunda binanın güvenliği adına bir takım önlemler almak,
  • Kendisine verilen eğitimlere göre hareket etmek ve koruyucu malzemeyi kullanmak,
  • Kendisi için tahsis edilen konutun bu amaç dışında kullanmamak, korumak ve konut herhangi bir zarara uğradığında masraflarını karşılamak,
  • Belirlenen saat aralığında binanın servis hizmetini yapmak, çöpleri toplamak, bahçe ve bina düzenlemesini yapmak,
  • İş sözleşmesinde yer alan diğer tüm görevleri de yerine getirmek.

Bina görevlisi iş sözleşmesini pek çok nedenden dolayı fesih edebilir. Belirtilen nedenler doğrultusunda da sözleşmeyi fesih ederse kıdem tazminatı alabilir. Ayrıca işe yeni başlayan bir bina görevlisi, sözleşmeyi haklı sebeplere dayanarak 6 iş günü içerisinde de sonlandırabilir.

Görüşlerini Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here