Bedelsiz Tapu Devri Kimlere Yapılabilir?

İşyeri, konut, arazi ve arsa gibi gayrimenkullerin mülkiyet hakkı başka bir kişiye, bedel karşılığında ya da bedel olmaksızın devredilmesi mümkün olabiliyor.

İşyeri, konut, arazi ve arsa gibi gayrimenkullerin mülkiyet hakkı başka bir kişiye, bedel karşılığında ya da bedel olmaksızın devredilmesi mümkün olabiliyor.

Bedel talep edilmeden gerçekleştirilen devir işlemlerine ise hibe adı veriliyor. Devir esnasında tapu hibe işlemleri için, satış işlemlerinden farklı olarak işlem yapılıp, tapu harcı da ona göre tahsil ediliyor.

Bedelli olarak yapılan tapu satış işlemlerinde, hem alıcı tarafından, hem de satıcı tarafından satış bedelinin binde 20’si gibi bir harç ödemesi alınıyor. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten hariç, ayni hakların bağışlanması işlemlerinde ise, kanuni mirasçıların dışında kalan intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibinin lehine olacak şekilde ivazsız feragat edilmesinde ve ayrıca süreli olan intifa hakkının süresinin dolması sebebiyle bu hakkının ortadan kalkması halinde, kayıtlı olan değerden binde 68,31 civarında bir oranın harç ödemesinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Bedelsiz tapu devri kimlere yapılır?

Kimler bedelsiz tapu devri yapabilir?

Bedelsiz tapu devrini, reşit olan, kısıtlı olmayan, zihinsel engeli bulunmayan, reşit olup temyiz hakkı da bulunan herkes gerçekleştirebilir. Yine bu ve bu gibi şartlara sahip olan herkese bedelsiz tapu devri yapılabilir.

Bu şartlara sahip olamayıp, dışında kalan kimseler ise, kendilerini kanuni olarak temsil eden yetkililerin (vasi) izni olsa bile, bedelsiz tapu devrini gerçekleştiremiyor. Ayrıca vasiler de, kendisinin vesayeti altında bulunan kişilerin herhangi bir malını bedelsiz devrini gerçekleştiremiyor. Yine bu durumların dışında kalan herkes ve ya herkese bedelsiz olarak tapu devretmek (bağış – hibe) mümkün oluyor.

Bir gayrimenkulün bedelsiz olarak devrini gerçekleştirebilmek için bir takım evrakların tamam olması gerekiyor. Bu evraklar arasında, hibe edilecek olan gayrimenkulün tapu senedi, bağışlayan kişinin ve bağışı kabul eden kişinin fotoğraflarının bulunduğu nüfus cüzdanları, yine gayrimenkulü hibe eden kişinin bir adet, kabul eden kişinin ise iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafları isteniyor. Yine söz konusu olan gayrimenkule ait belediyeden alınmış emlak değerini gösteren bir belge ve yapılacak olan akitte tarafların birini ya da her ikisi temsil edecek biri bulunuyorsa, o temsilcilerin temsil belgesi de istenilen belgeler arasında yer alıyor.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.

20 + 7 =