Baz İstasyonu Hakkında Her Şey

Baz istasyonu, çift yönlü bir mobil ağ sisteminde yayın yapan birimdir. Radyo sistemindeki antenden farkı iki adet anten olmasıdır, yani baz istasyonu hem sinyal alır, hem de karşı tarafa sinyal gönderir.

Baz istasyonu, çift yönlü bir mobil ağ sisteminde yayın yapan birimdir. Radyo sistemindeki antenden farkı iki adet anten olmasıdır, yani baz istasyonu hem sinyal alır, hem de karşı tarafa sinyal gönderir.

GSM firmalarının kapsama alanını genişletip kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunabilmeleri amacıyla yüksek binaların çatılarına ya da özel istasyonlara kurulurlar. Cep telefonları ile yapılan görüşmelerde abone baz istasyonuna ne kadar yakın olursa cep telefonu çıkış gücünü azaltarak kişinin daha az elektromanyetik alana maruz kalmasını sağlar.Ayrıca baz istasyonları düşük güçte çalıştıklarından dolayı ve o bölgedeki abone sayısı dikkate alınarak bir hücre planlaması ile kurulması gerektiğinden dolayı baz istasyonlarını şehirdışına kurmak teknik açıdan mümkün değildir. Bu nedenlerden dolayı baz istasyonları daha çok şehir merkezlerine kurulmaktadır.
Baz istasyonlarının insan sağlığına zararları günümüzde halen tartışma konusu olmaktadır.

Elektromanyetik dalgalar yayan cihazlar olduğundan dolayı hücre kimyasını bozması, DNA tahribatı yaratması, hücre zarlarında delikler oluşturması, Alzheimer, Parkinson, Multiple Skleroz gibi beyin hastalıklarına yol açması, uykusuzluk, sinirlilik, unutkanlık, baş ağrısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıklara sebebiyet vermesi gibi etkilerinden dolayı, baz istasyonlarının sağlığa zararlı olduğu düşünülmektedir.

Baz istasyonları, ‘Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslar arası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine uyulması koşuluyla GSM firmalarının kapsama alanını genişletip kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunabilmeleri amacıyla yüksek binaların çatılarına ya da özel istasyonlara kurulabilirler.

Baz istasyonlarının belirli derecelerde ayarları olması gerekmektedir. Baz istasyonunda uyulması gereken standart değer Avrupa’da kullanılan değer olan 41v/metredir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Güvenlik Sertifikası düzenlenmiş olan tüm baz istasyonları BTK Uzmanları ya da yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından denetlenmektedir. Herhangi bir baz istasyonu ile ilgili olarak ölçüm yaptırmak istediğiniz taktirde BTK tarafından Ölçüm Yetki Belgesi verilmiş olan kurum ve kuruluşlara bedeli yatırılarak ölçüm yaptırılabilmektedir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.