O Arazinin İhalesine İptal Davası!

Kentin Son yeşil arazilerinden biri olan Bakırköy sınırları içerisinde polis okulu arazisinin konut ve ticari alan haline dönüştürülmesinden sonra bir ihaleye gerçekleştirildi. Fakat ihalede verilen tekliflerin, asgari belirlenen bedelden az olması sebebiyle ihale iptal edildi.

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yer alan polis okulu arazisi, kentin son yeşil alanlarından biriydi. 1978 yılından bu yana bölgede hizmet veren Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi’ne ait olan bu 81 dönümlük bu araziyi, 7 yıl öncesinde TOKİ satın aldı. Atatürk Havaalanı’nın batısında yer alan ve bir kısmı yeşillik olan söz konusu arazinin mülkiyeti el değiştirerek, 2015 yılının Mart ayında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nin eline geçti.

Bakanlık İmar Planını Değiştirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından arazi adına bir imar planı değişikliği yapıldı ve “Resmi Kurum Alanı” niteliği kazandı. 2017 yılının Ağustos ayında, bahsi geçen imar değişikliği kararı askıya alındı ve ardından eğitim alanları, cami, atış poligonu ve kapalı spor salonunun yer aldığı bu araziye konut ve ticaret alanı fonksiyonu tahsis edildi.

Yapılan bu değişikliklerin ardından 81 dönümlük arazinin yüzde 56’sına tekabül eden 46 bin metrekarelik bölümü konut ve ticaret alanları için, yüzde 18’ine tekabül eden 15 bin metrekarelik bölümü park alanları için ve yüzde 12’sine tekabül eden 9 bin metrekarelik bölümü ise yol için tahsis edildi.

İhale İçin İptal Davası Açıldı

Bir takım basın mensupları tarafından konu ile alakalı olarak yapılan haberlere göre, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, bahsi geçen bu arazi adına alınan imar kararına itiraz etti. Yapılan bu itirazın süreci devamlılığını sürdürürken bir taraftan da Emlak Konut GYO tarafından ihaleye girileceği ve ilk oturumun Ekim ayının ilk haftası yapılacağı ilan edildi. Bu gelişmenin ardından ise meclis üyelerinden CHP’li Hakkı Sağlam ve Özgür Aydın tarafından ihalenin usul ve yasalara aykırı olarak gerçekleştirildiği iddiası ile iptal davası açıldı.

“Central Park Yapılsın” Talebi

Sosyal medya kullanıcıları İstanbul’da ki yeşil alanların korunması için bir araya gelerek yeni yapılan havaalanının hizmete girmesiyle Atatürk Havaalanı arazisinin de Central Park gibi bir parka dönüştürülmesini talep etti.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.