Apartman Aidatı Geciktirene Ceza!

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Oya Armutçu bugün köşe yazısında aidat gecikme cezası ile ilgili yazı yazdı.

Apartman Aidatı Geciktirene Ceza!

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Oya Armutçu bugün köşe yazısında aidat gecikme cezası ile ilgili yazı yazdı.

Okurlarından gelen soruya yönelik açıklamalarda bulunan Oya Armutçu, hem soruları cevapladı hem de açıklamalarda bulundu.  Apartman aidatı son ödeme günleri her ayın 20. gününde olduğunda 1 gün bile geç ödeme yapılması gelinde yüzde 5 oranında faiz işletildiği, ancak bu faizin aylık olarak geçerli olması gerektiği ve geç kalınan her gün için faiz hesaplaması yapılması gerektiği hakkında kendisine soru gelen Oya Armutçu, söz konusu uygulamanın dayanağının Kat Mülkiyeti Kanunu 20/c bendi olduğunu söyledi.

Apartman Aidat Ödenmemesi İcra Takibine Düşebilir! Dikkat!

Gider ya da avans payının ödenmemesi durumunda kat malikine yöneticinin ya da diğer kat maliklerinden herhangi birinin dava açabileceğini söyleyen Oya Armutçu, sonrasında ise icra takibinin başlatılabileceğini, kat maliklerinin gider ve avans payını ödememeleri halinde gecikilen her gün için aylık bazda yüzde 5 oranında gecikme tazminatı ödemesi gerektiğini söyledi.

Günde 0,16 Faiz

Söz konusu ceza, dava işlemleri kat malikleri genel kurul toplantısına katılmışsa o tarihte, toplantıya katılım göstermemişse ya kendisine bilgi verilen tarihten itibaren ya da herhangi bir sebepten öğrendiği gün ve saatten itibaren başlamaktadır. Her gün için aylık bazda yüzde 5 oranında faiz uygulandığını söyleyen Oya Armutçu, bu faizin de günlük bazda 0,16’ya tekabül ettiğini, fazladan gecikme tazminatı alınırsa da sulh hukuk mahkemesine dava açılması gerektiğini söyledi.

Otoparklar hakkında da açıklamalarda bulunan Oya Armutçu, otoparkların ortak alan olduğunu, kapalı otopark sahiplerinin açık otoparklardan yararlanma haklarının bulunduğunu, ancak bazı kıstaslarda durumların değiştiğini söyledi. Diğer kat maliklerini zarara uğratma söz konusu ise  açık otopark kullanıldığında kapalı otoparkın diğer kat maliklerine açılması gerektiğini söyleyen Oya Armutçu,  aksi halde hakim müdahalesi gerekeceğini söyledi

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.