Anıtkabir’e Yönelik Yapılaşma İddialarına Gökçek’ten Cevap!

Anıtkabir’e yönelik yapılaşma ve imara açılma iddiaları için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yapmış olduğu bir takım açıklamaları ile cevap verdi.

Anıtkabir’e yönelik yapılaşma ve imara açılma iddiaları için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yapmış olduğu bir takım açıklamaları ile cevap verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Melih Gökçek, Anıtkabir’in yapılaştırılması ve imara açılması hakkında ortaya atılan iddialar için bir takım açıklamalarda bulundu. Melik Gökçek konu ile alakalı yapmış olduğu açıklamasında, binalarının meşru hale getirilmesi için askeriye tarafından talep alınmasının ardından yalnızca plan değişikliği gerçekleştirerek buraları askeri alan ilan ettiklerini ve bunu şuanki durumu korumak maksatlı yapmış olduklarını ifade etti.

Belediye binasında basın ile düzenlemiş olduğu toplantı esnasında açıklama yapan Melih Gökçek, Mimarlar Odası tarafından medyaya verilen beyanat sebebiyle Anıtkabir için gerçekleştirilen plan yenilenmesinin gündeme getirilmiş olduğunu ifade etti.

Konunun sosyal medyaya olarak Anıtkabir’in yıkılması gibi birçok yanlış ifade olarak yansıdığına dikkat çeken Gökçek, böyle bir şeyin söz konusu dahi olamayacağını dile getirdi.

Plan üzerinde gerçekleştirilen tadilatı harita üzerinde açıklayan Başkan, Anıtkabir’in bir yasal sınırının, bir de sit alanının olduğunu belirtti. Söz konusu olan plan değişikliğinin gerçekleştirildiği alanın ise sit alanı içerisine yer aldığını, o bölgenin ise anıtkabir alanı içerisinde yer alan bir bölge olmayıp, kabir ile fiilen bir ilişkisinin dahi bulunmayan bir yerde olduğunu açıkladı. Ayrıca binaların meşrulaştırılması talebini Milli Savunma Bakanlığı tarafından almış olduklarını da ifade eden Melih Gökçek, bu bölgenin mülkiyet hakkının Milli Savunma Bakanlığı’nda olduğunu, yapılan işin ise son derece meşru bir iş olduğunu açıklamalarına ekledi.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.