Adalar Beton (D)olmasın!

İstanbul'un belki de bozulmadan, orijinalliğini korumuş son yerlerinden olan Adalar, her yaz döneminde olduğu gibi bu yazda da sorunları ile gündeme geliyor. Lakin bu yaz ki Adalar gündemi oldukça farklı: İmar Planı!

İstanbul’un belki de bozulmadan, orijinalliğini korumuş son yerlerinden olan Adalar, her yaz döneminde olduğu gibi bu yazda da sorunları ile gündeme geliyor. Lakin bu yaz ki Adalar gündemi oldukça farklı: İmar Planı!

Her yıl faytonlarda çalıştırılan atların bakımsız, sağlıksız ve bitkin olması, kalabalığa yetmeyen altyapı ve çöpler gibi sorunlar ile gündeme gelen Adalar, bu yıl da imar planı ile birlikte gündeme geldi. ‘Adalar Savunması’ ve ada sakinleri hazırlanan imar planı sebebiyle oldukça kızgın. Adalardaki betonlaşmanın artacağını, doğal yaşama olan tehditin artacağını belirten ada sakinleri, ormanlık alanların da büyük bir tehlike yaşayacağını belirtiyor.

Adalar Belediyesi Yeni İmar Planı Hazırladı

Adalar Belediyesi, 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hazırlayarak, hazırlıklarda son aşamaya geldi. 2017 yılının sonuna kadar bu imar planının askıya çıkması bekleniyor. Lakin askı süreci başlamadan adalarda tartışmalar başladı!

Hazırlanan planın kamuya sızması ile birlikte Adalar Savunması ve ada sakinleri tarafından itirazlar da baş göstermeye başladı. Adalar Savunması, hazırlanan bu plan ile birlikte doğal yaşamın önemli derecede tehdit altına düşeceğini belirtirken, hazırlanan imar planına karşı da önemli önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor. Hazırlanan yeni imar planı ile birlikte yaklaşık 30 hektar büyüklüğündeki bir alanın risk altında kalacağını ifade eden Adalar Savunması, plana karşı önlemler alınması gerektiğini belirtiyor.

Hazırlanan imar planının Adalar Belediyesi tarafından hazırlandığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden onay aldığını, şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Koruma Kurulu tarafından onay almak için beklediğini belirten Adalar Savunması, eğer oradan da onay alırsa planın tekrar Adalar Belediyesi’ne gelerek askıya çıkacağını belirtiyor. Adalar Belediyesi’nin konu hakkında hiçbir açıklama ya da bilgilendirme yapmadığını belirten Adalar Savunması, plan ile ilgili ayrıntıları İBB Meclis Komsiyon Raporları’ndan edindiklerini belirtiyor.

Adalar Eğlence Üssü Olacak!

Planın hangi paftalar için geçerli olacağına ulaşmalarının mümkün olmadığını ifade eden Adalar Savunması, elde ettikleri bilgiler dahilinde Adalar’ın tamamıyla eğlence rekreasyon alanı olacağını, yaşam alanından çok eğlence alanına yer verileceğini ifade ediyor. Ulaşım, sağlık gibi alanlarda oldukça yetersiz kalındığını ifade eden Adalar Savunması, adalara ambulans getirmek için bile yıllarca eylem yaptıklarını ve şu anda sadece Heybeliada ve Büyükada’da ambulans bulunduğunu, Burgazada ve Kınalıada’da halen ambulans bulunmadığını belirtiyor.

Adaların şu anda 14 bin nüfusa sahip olduğunu belirten Adalar Savunması, hazırlanan imar planı ile birlikte nüfusun kademeli olarak 72 bin nüfusa çıkmasının planladığını belirtiyor. Büyükada’nın nüfusunun 44 bin, Heybeliada’nın nüfusunun 28 bin’e çıkmanının beklendiğini, hazırlanan imar planları ile birlikte bodrum katlara iskân, zemin katlara ise dubleks izninin yolda olduğunu, bu sayede de yerleşime açılmasının beklendiğini belirtiyor.

Hazırlanan yeni imar planları ile birlikte 2 bin metrekareden büyük olan parsellere ikinci bina için, 4 bin metrekareden büyük olan parsellere ise üçüncü ve dördüncü bina için fırsat verildiği belirtilirken, bu izinler yüzünden adalardaki betonlaşmanın en üst düzeye çıkacağını ifade ediyor.

Yeni İmar Planının Odağında Turizm Var!

Adalar Savunması’ndan Ömer Süvari, hazırlanan imar planının tamamıyla turizm odaklı olduğunu belirtiyor. Bin metrekareyi aşan parsellerin tümünde pansiyonculuğa izin verildiği, İBB’nin ise bunu 500 metrekareye indirdiğini belirtiyor. Bu durumda 1200 adet evin pansiyon olma ihtimalinin baş göstereceğini belirten Süvari, bu evlerin pansiyon olması ile birlikte hiç bir denetimin olmayacağını belirtiyor. Zabıta personellerinin sınırlı sayıda olduğunu, faytonları dahi kontrol edemediğini ifade eden Süvari, ev pansiyonculuğunun hiç bir şekilde denetlenemeyeceğini belirtiyor. Aynı zamanda yeni imar planının ormanlık alanları tehlikeye soktuğunu belirten Süvari, 2. ve 3. derece SİT alanları için eğlence ve rekreasyon alanları ilan edildiğini, küçük kır işletmelerinin, restoranların inşa edilmesinin önünün açıldığını ifade ediyor.

İmar planı hakkında açıklamalarda bulunan bir diğer kişi ise Adalar Belediyesi Başkanı Atilla Aytaç. Aytaç, yapılan eleştirilerdeki hassasiyeti oldukça değerli bulduğunu ifade ederken, yapılan eleştirilerde birçok bilginin yanlış olarak aktarıldığını ifade ediyor. Adalar’da 2B arazisinin bulunmadığını ifade eden Aytaç, aynı zamanda doğal SİT alanları için de yapılaşma yasağının mevcut olduğunu ifade ediyor.

Doğal SİT alanlarının değerlendirilmesi adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar bulunduğunu, bu konuda kendisinin de endişeli lduğunu ifade eden Aytaç, hem 5.000’lik, hem de 1.000’lik planlarda böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade ediyor. Bu alanların yeniden değerlendirilmesinin gündeme gelmesi halinde ne olacağı hakkında bilgisi olmadığını ifade eden Aytaç, 1/5000’lik planlar dahilinde her yere pansiyon inşa edilebildiğini ifade eden Aytaç, bu durumu tehlikeli gördükleri için 1/1000’lik plan ile birlikte bitişik nizamda olan binalarda pansiyon için komşu parsellerden muvaffakiyet getirdiklerini ifade ediyor.

Aytaç, aynı zamanda planda 2.000 metrekareden sonra yüzde 10’luk bir emsal artışı bulunduğunu ifade ederken, planın korumacı bir plan olduğunu belirtiyor. Hiçbir planın mükemmel olmadığını ifade eden Aytaç, planın korumacı olduğunu ifade ediyor.

 

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.