2021 TOKİ Restorasyon Kredisi Başvurusu ve Şartları

TOKİ Restorasyon Kredisi başvurusu için tescilli taşınmaz kültür varlığının bakım, onarım ve restorasyonunu yaptırmak isteyen taşınmaz sahibinin yazılı olarak Toplu Konut İdaresine müracaat etmesi gerekmektedir.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kamu bünyesinde faaliyet göstermekte olan ve ülkenin dar-orta gelirli vatandaşlarına TOKİ evlerinde ev sahibi olarak kendi evinde yaşama imkanı sunan bir kuruluştur. 2021 TOKİ Restorasyon Kredisi Başvurusu da konuya netlik kazandırılmak amacıyla bilgilendirilmiştir.

Hayata geçirmiş olduğu nitelikli konut projeleri ve TOKİ evleri sayesinde ev almaya durumu olmayanlar için büyük avantajlar sunan TOKİ, bununla beraber ayrıca pek çok çeşitli projelere de imza atmaktadır. Bu projelerden önce başvuru yapacakların aklında kalan 2021 TOKİ Restorasyon Kredisi Başvurusu ve artları için oluşan soruyu cevaplandırmaktayız.

Altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları, hükümet konağı inşaatları ya da eski binalar için restorasyon çalışmaları da yapan kurum, ayrıca restorasyon kredisi gibi imkanlar sunabilmektedir. Peki TOKİ Restorasyon Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir?

2021 TOKİ Restorasyon Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

2021 TOKİ Restorasyon Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
2021 TOKİ Restorasyon Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

TOKİ başvuru doğrultusunda kullandırılan bu restorasyon kredisi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda mevcut bulunan 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu gereğince tescilli taşınmazların korunması, bakımı ve restorasyonu adına kurum tarafından kullandırılan krediye TOKİ restorasyon kredisi adı verilmektedir.

TOKİ Restorasyon Kredisi başvurusu için tescilli taşınmaz kültür varlığının bakım, onarım ve restorasyonunu yaptırmak isteyen taşınmaz sahibinin yazılı olarak Toplu Konut İdaresine müracaat etmesi gerekmektedir. Dilekçede ikametgah adresi, iletişim bilgileri ve e-posta adresi gibi bilgilerin de olması gerekmektedir.

TOKİ Restorasyon Kredisi Şartları Nelerdir?

Restorasyon Kredisi Şartları Nelerdir?
Restorasyon Kredisi Şartları Nelerdir?

TOKİ Restorasyon Kredisi şartlarının başında, restorasyona konu olan taşınmazın tescilli ve kültür varlığı olması gerekmektedir. Bu doğrultuda olan varlıklar için TOKİ tarafından restorasyon maliyetinin en azla yüzde 70’i için kredi kullandırılmakta ve bu orana tekabül eden rakam ise 170 bin TL’yi aşmamaktadır. Öte yandan restorasyon kredisi adına TOKİ başvuru için özel mülkiyetteki yapıların Kültür ve Tabiat Varlıkları kurulları tarafından verilen tescil kararı ve onaylı rölöve ile restorasyona yönelik bir projenin mevcut olması gerekmektedir.

TOKİ Restorasyon Kredisi için İstenen Belgeler Nelerdir?

Restorasyon kredisine başvuruda bulunurken kurum tarafından talep edilen bazı belgeler mevcuttur. Bu belgeler; onaylı projeye göre düzenlenmiş keşif raporu, iş raporu, yapının içini, dışını ve çevresini ayrıntılı olarak gösteren tanıtıcı özellikte fotoğraflar, arsanın ve binanın durumunu gösteren, belediyeden onaylı vaziyet planı, tapu örneği, çaplı tasarruf vesikası, nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgesi, kredi kullanılacak olan yapının mülkiyetinin hisseli olması durumunda, hissedarların tümünün dilekçesi, nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgesi ve muvafakatname vermesi gerekmektedir. TOKİ’ye restorasyon kredisi için bu belgeler ile başvuru yapılmaktadır.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.