2018 Emlak Vergisine Sınır!

Arsa ve arazilerin emlak vergisi hakkında tüm detaylar haberimizde..

2018 Emlak Vergisine Sınır!

Dün OVP’nin açıklanması sonrasına Maliye Bakanı Naci Ağbal, torba yasası hakkında bilgiler verdi. Belediyelerin emlak vergisinde çok artışa gittiğini, bu durumdan vatandaşları çok fazla etkilendiğini ve bu nedenle de herkesi koruma altına almak istediklerini söyleyen Bakan Ağbal, artık tavan uygulama sistemine geçileceğini söyledi.

Arsa ve arazilerin emlak vergisi hakkında tüm detaylar haberimizde..

Yüzde 5’yi Geçmeyecek!

2017 yılında tüm belediyelerin, arazi ve arsaların emlak vergisine esas kıymetlerini komisyonlar aracılığı ile tekrardan belirlediğini hatırlatan Bakan Ağbal, belirlenen kıymetlerin 2018 yılı içerisinde ödenecek emlak vergisi hesaplarında kullanılacağını, ancak hiç bir değer artışının 2017’de belirlenen arsa ve arazi değerinin yüzde 50’sinden fazla olmayacağı şekilde kanun düzenlemelerinin yapıldığını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na Yeni Yetki!

Arazi toplulaştırma projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal, projelerin hız kazanması için de çeşitli düzenlemelere gidildiğini, sürece daha fazla hız kazandırmak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yeni yetkilerin verildiğini, bu işlemler için uygulanan vergilerin de ortadan kalkacağını söyledi.

ÇED Raporu 3 Ayda Tamamlanacak!

Madencilik sektörünün daha da gelişmesi ve maden sahalarının daha aktif kullanılması kapsamında da değişikliklere gidileceğini söyleyen Bakan Ağbal, maden ruhsatlandırma işlemleri kapsamında ÇED raporu hazırlığında kamu kurumlarının tüm işlerini 3 ay içerisinde tamamlayacaklarını, hatta belirli dönemlerde de ÇED Raporunun aranmayacağını söyledi.

Yen düzenlemelerin etkilediği bir konu ise Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

İstihbarat, güvenlik, savunma ve adalet hizmetlerinin faaliyetlerini yürüten personeller tarafından kullanılan hariç tutulmak üzere, genel yönetime ilişkin olan döner sermayelerin, kamu idarelerinin, fonların ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları haricinde özel yasa ile kurulmuş diğer kamu idarelerinin, KİT’lerin ve buna bağlı işbirliği ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde 50 oranından fazlası kamu ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde ya da tasarrufunda yer alan kamu konutlarından 10 senesini dolduranlar Türkiye Ekonomisine kazandırılacak. Bu kapsamdaki tüm iş ve işlemin yürütülmesindeki mahalli idarelere ait konutlara ilişkin ilgili idareler, diğerleri için Maliye Bakanlığı yetkilendirilecek.

Konut satışları ise Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale ile gerçekleştirilecek.

Gayrimenkullerin satışlarından elde edilen kazançlar, genel bütçeli idarelerde ilgili idarenin merkez muhasebe birim hesapların tutulacak ve özel gelir olarak kayda geçecek.

Özel gelir kaydedilen bu tutar karşılığında idarenin yatırım bütçesine öncelikle personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili olacak.

İdareler ise elde edilen gelirleri öncelikleri personellerin konut ihtiyaçlarını gidermek için ilgili mevzuat kurallarına ilişkin olarak ödenek eklemek şartı ile kullanacak.

İkamet Edilen Kamu Konutu Öncelikli!

İhale yapılan tarih esnasında ise sıra, görev ve hizmet tahsisli ve kat mülkiyeti olan evlerde oturan bireyler, ikamet ettikleri kamu evini öncelikli olarak satın alma hakkı olacak.

Öncelikli alım hakkı olan bireylerin ihale bedeli ödemeleri ise peşin yahut 4 yıl vadeli olacak şekilde kanunların belirlediği faiz oranları ile taksitlendirilecek. Peşin ödemek isteyen bireyler ise ödemelerinde yüzde 10 indirim yapılacak. Lojmanda ikamet eden ve konutu almak istemeyenler ise evlerini 2 ay içerisinde boşaltmak zorunda kalacak.

Tarımsal Kamu Arazileri de 10 Taksitle Alınabilinecek!

Söz konusu düzenlemeler aynı zamanda belediye mücavir alanı içinde yer alan tarımsal amaçlı kullanılan arazileri de kapsıyor. Benzer şekilde tarımsal amaçlı kullanılan arazilerde alınabilinecek ancak sadece tarımsal faaliyetler için kullanılacak. Kamu arazilerinin satışları ise rayiç bedel üzerinden direkt olarak satışa çıkacak. Rayiç bedelini taksitle ödemek isteyen bireyler bedelin yüzde 20’lik payını en geç 3 ay içinde ödemeleri gerecek. Geri kalan ödemeler ise 5 sene içerisinde tamamlanacak. Bu ödemeler ise 10 taksitle yapılıp yine kanunun belirlediği faiz oranları üzerinden yapılacak.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.