Varlık Fonu’na Devri Gerçekleştirilen Arsalar Değerlendirilecek!

Bakanlığın bünyesinde olan Türkiye Varlık Fonu’na devri gerçekleştirilen arsalar için değerlendirme kararı alındı. Söz konusu fonda bulunan b u arsaların ya satışı gerçekleştirilecek ya da yepyeni bir proje haline getirilecek.

Bakanlığın bünyesinde olan Türkiye Varlık Fonu’na devri gerçekleştirilen arsalar için değerlendirme kararı alındı. Söz konusu fonda bulunan b u arsaların ya satışı gerçekleştirilecek ya da yepyeni bir proje haline getirilecek.

Türkiye’nin bir yıl içerisindeki ekonomik büyüme hızını yaklaşık olarak yüzde 1,5 civarında hızlandıracağı tahmin edilen Türkiye Varlık Fonu’na ait olan stratejik yatırım planlaması geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kuruluna sunuldu.

Artık Başbakanlık bünyesinde yer alan Türkiye Varlık Fonu tüm dünya üzerindeki en değerli varlık yönetimi şirketleri ve onların fonları tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Fonun bünyesinde bulunana atıl arazileri değerlendirebilmek adına da taşınmaz yönetiminde bir takım çalışmalar başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde fon yerli ve yabancı tüm yatırımcılara gidecek, yurt dışından elde edilecek olan finansman kaynağının büyüklüğü, fona devri gerçekleştirilen arsaların değeri üzerinden hesaplanacak.

Türkiye Varlık Fonu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar şuanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemi bir hayli meşgul ediyor. Fon için sorulan sorulara Bakanlık tarafından verilen cevaplarda bahsi geçen fonun ülkenin ekonomik devamlılığını sağlamak sebebiyle, kamu bünyesinde bulunan arsa gibi varlıkların daha etkili bir biçimde yönetilmesi, var olan bu kamu varlıklarının değerinin artırılarak gelecek nesiller için daha sağlam ve güçlü bir ülke bırakabilmek amacıyla kurulduğu ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca fonun güçlü bir kurumsal yönetim ile güçlü bir organizasyon şeması hazırlanmış olduğu ve 3 kademeli denetim sürecine sahip olacağı da belirtildi.

Ayrıca bu denetim süreci kapsamında fon ve şirket bütün bağlı olan alt fonların hesap verilebilirlik, şeffaflık ilkesi ve kurumsal bir yönetim şeklinin tüm koşulları ile var olacağının açıklanmasının yanı sıra, bahsi geçen bu uygulamaların bağımsız mali denetim, Başbakanlık Ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nun yürüteceği çalışmalar olduğu da açıklandı. Şirketin henüz bir borçlanma planlaması yapmamış olduğu da açıklamalara eklendi.

Öte yandan Maliye Bakanlığı tarafından da fon bünyesinde olan bu varlıklara yönelik bir takım çalışmalar yürütüldüğü belirtiliyor. Söz konusu bu arsaların uygun fiyatlar geldiğinde satılması ya da yeni projeler gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.