Amortisman Süresi Kira Bedelini Etkiler Mi?

Amortisman süresi, esas alınan gayrimenkul tutarının kaç ay içinde kendini (kira geliri olarak kaç ayda ev bedelini karşılayacağı) karşılayacağını ifade eder.

Amortisman süresinin kira bedeline etkisi nasıldır? Kira bedeli nasıl hesaplanır?

Amortisman, taşınmazların (ev, arsa, otel, fabrika) teknik gelişmelerden kaynaklı eskime, aşınma ya da yıpranmalarını ifade eden; finans, muhasebe ve gayrimenkul sektörlerinde kullanılan, önemli gelir (yatırım amaçlı kullanıldığında bir getiri sağlıyorsa) ya da gider (iş yapmak ya da kullanmak için bir bedel ödeyerek kullanılıyorsa) kalemlerinden biridir.

Amortisman Süresi Nedir?

Amortisman süresi, esas alınan gayrimenkul tutarının kaç ay içinde kendini (kira geliri olarak kaç ayda ev bedelini karşılayacağı) karşılayacağını ifade eder.

Amortisman süresi kira bedelini etkileyen en önemli faktörlerdir. Taşınmazın (gayrimenkul) bulunduğu il, ilçe, mahalle, sokak; taşınmazın özellikleri (büyüklüğü, kullanım alanı, ulaşım yerlerine yakınlığı) amortisman bedelini etkileyen temel faktörler arasında yer alır. Amortisman süresinin kira bedeline en önemli etkisi kira tutarının kaç aylık sürede ev tutarına denk geleceğidir. Gayrimenkul yatırımıyla gelir elde etmeyi düşünen kişiler amortisman süresine göre kira belirleyebileceği gibi, kiraya göre amortisman süresi de belirleyebilir.

Amortisman süresinde söz konusu gayrimenkul sadece tüzel kişilerin kullandığı bir işlem kalemi değildir. Bireysel olarak yapılan gayrimenkul yatırımlarının amortisman süreleri, şahıslar ya da seçilen bir araştırma ekibi tarafından hesaplanabilir. Amortisman süresi, yatırım yapılan gayrimenkul için ödenen ana sermayenin, kira ya da diğer kullanım bedelleriyle ne kadar sürede tekrar kazanılacağı yönündeki araştırma neticesinde hesaplanan değerdir

Amortisman Süresi Nasıl Hesaplanır?

Amortisman süresinin bireysel müşterilerde hesaplanması, yapılan gayrimenkul yatırımının değeriyle doğru orantılıdır. Gayrimenkul yatırım amaçlı alınan bir evin alış bedelinin, aylık kira getirisine oranı o evin amortisman süresini belirler. Tüzel kişilerde amortisman süresinin hesaplanması sadece konutlar için yapılmaz. Tarla (ekime ve üretime uygun tarlalara yatırım yapılarak, icara verilebilir), fabrika, otel, gibi taşınmazlarında amortisman sürelerinin hesaplandığı tüzel kişilerde bu tutarlar gider kalemlerine eklenerek vergi tutarından fayda sağlanabilir.

Görüşlerini Yaz

Lütfen bir yorum yap!
Lütfen buraya adını yaz.