GayrimenkulEks

Statik Proje Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Statik Proje Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Statik proje nedir, nasıl hesaplanır? Statik projenin ölçekleri, hazırlanma süreci ve özellikleri hakkında kapsamlı bilgiler.

Statik Proje Nedir?

Bir mimari proje, temel etüt ve zemin raporlarına uygun olacak şekilde mevzuatta belirtilen ve inşaat mühendisleri tarafından hazırlanan ölçekler ile yapılan projenin nitelikleri ve boyutu göz önünde bulundurularak belirlenir. Yığma, çelik, betonarme gibi yapıların çeşitlerine göre taşıyıcı sistemleri göz önünde tutan, bodrum katını da kapsayan tüm kat planları, iskele sistemleri, detayları ve hesaplarına varana kadar gerçekleştirilen tüm işlemlere statik proje adı verilir.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlamış olduğu mevzuata göre;

  • Yeraltının dinamik esneklikleri, direnişleri ve yerin dayanımı taşıma kuvveti, yer altı su varlığı, yer kırıklıkları hareketi deprem bölgelendirmesi, sıvılaşma, oturma, yer kaymaları gibi zeminin fiziksel özelliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar jeofizik mühendisleri tarafından,
  • Arazi ve sondaj çalışmaları, zemin ve kaya mekaniği, laboratuar deneylerini kapsayan zemin – yapı etkileşiminin incelenmesinde kullanılacak olan temel – zemin, zemin profili ve o zemini meydana getiren birimlerin fiziksel ve mekanik özelliklerini kapsayan çalışmalar jeofizik mühendisleri tarafından,
  • Zemin dinamiği, mekaniği ve emniyet gerilmesi hesaplamaları gibi çalışmalar bakımından jeoloji ve inşaat mühendisleri tarafından, mühendislik koşullarına, bakanlık tarafında belirlenen Zemin ve Temel Etüdü Raporunu Hazırlamaya Yönelik Esaslara Bina ve Bina Cinsindeki Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatına uygun, ayrıntılı biçimde hazırlanan ve parselin yer aldığı bölgede yapılacak yapı ve zeminin durumuna göre birçok mühendislik disiplinine yönelik çalışmayı kapsaması durumunda, mühendislik disiplini üyesi olan mühendisler ile beraber imzalanan belgedir.

Statik Proje Nasıl Hazırlanır??

Statik proje hazırlanırken, mimari projeye uygun olması için ölçeklerini yapı boyutuna göre hazırlanmasına dikkat edilmesi ve kat planları, tüm görünüşler gibi bütün mimari projenin ele alınması gerekiyor. Ayrıca apartman boşlukları, asansör kalınlıkları gibi hususların da projede belirtilmesi önemlidir.

Büyük yapıların haricinde statik proje için 1/50 ölçek kullanılması, kalıp planı üzerindeki poz numaraları ve kotlarının belirtilmesi, merpenleri 1/20 ölçeği ile ayrı planda gösterilmesi, tesisat boşluları ve baca deliklerini kalıp planda gösterilmesi, her paftanın sağına cinsinin yazılması ve inşaat sırasında uyulması zorunlu olan kuralların paftaya yazılması gerekir.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ
ETİKETLER:
Görüşleriniz Bizim İçin Önemli- 1 Görüş
  1. Serhan H. dedi ki:

    Statik proje hazırlanma konusuna değindiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu işlerde kontrol gerçekten çok önemli. Ufak bir hata ya da tecrübesizliğin sonucu felaket ile sonuçlanabilir. Bu nedenle senelerdir bütün projelerimi intaç mühendisliğe yaptırırım.

Görüşlerinizi Bildirin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.