DOLAR

4,0960

% 0,24

EURO

4,9881

% -0,22

ALTIN

174,0447

% -0,66

BORSA

BİST-100

107.401

GayrimenkulEks

Rizai İfraz Nedir?

Rizai İfraz Nedir?

Tapu kaydında tek parça olarak belirtilmiş olan taşınmaz malın bölünmesi işlemine ifraz adı verilir. Yani ifrazın kelime anlamı ayırmak demektir.

İfraz işlemi İmar Kanunu’nun 15 ve 16’ıncı maddeleri gereğince parselasyon şeklinde olan ve oymayan olarak 2 şekilde gerçekleştirilir.

İlk olarak; imar parsellerini oluşturabilmek adına ve parseller içerisinde yol, meydan, park, yeşil saha ve otopark gibi kamunun hizmetine ayrılmış olan bölümlerden birini içine alacak şekilde gerçekleştirilen ayrıma işlemidir.

İkinci olarak; kamu hizmetleri adına terk edilecek olan alanları içerisinde bulundurmayan ve sadece bir parselin birçok parçaya ayrılması işlemidir.

İfraz işlemi; serbest mühendisler tarafından düzenlenmiş olan ifraz yani ayırma işlemini gösteren bir krokili beyannamenin Kadastro Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi, müdürlük tarafından söz konusu olan beyannamenin uygun olup olmadığı tespit edilerek onaylanması, Belediye Encümeni ve İl İdare Kurulu tarafından tasdik edilmesi, Kadastro Müdürlüğü tarafından belgenin Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gönderilmesi ve söz konusu olan sicil müdürlüğü tarafından hukuka aykırı bir durumun bulunmaması halinde tapu harçlarının tahsil edilmesi şartıyla işlemin ikmal edilip, tescilinin yapılmasının ardından tamamlanmış olur.

İfraz İşlemi Kaç Türe Ayrılır?

Gerçekleştirilen ifraz işlemleri Cebri İfraz, Rizai İfraz ve Mahkeme Kararı ile İfraz olmak üzere 3 türe ayrılır.

Arsasında bina bulunan ya da bulunmayan hak sahiplerinin herhangi bir kararı gözetilmeksizin yoldaki fazlalıkları belediyeye ait ya da kamuya ait alanlara birleştirme işlemine Cebri İfraz adı verilir.  

Söz konusu olan taşınmaz mal, birden fazla kişiye ait ise içlerinden herhangi bir hak sahibi kişi ifraz işlemi gerçekleştirilmesini isteyebilir. Bunun içinde mahkemeye başvurması gerekir. Bu işlemede Mahkeme Yolu ile İfraz adı verilir.

Taşınmaz malın sahibinin kendi isteği ve rızası ile söz konusu olan bölgenin ayrılması işlemine de Rizai İfraz adı verilir. Rizai ifraz işleminin gerçekleştirilebilmesi için taşınmaz maldaki bütün hak sahiplerinin gerekli görülen belgeler ile birlikte konuyla alakalı olan idarelere başvurmaları gerekmektedir.

İsteğe bağlı olan bu ifraz işlemi 6758 Sayılı eski İmar Kanunu’nun 38. Maddesine göre yalnızca imar sınırları çerçevesinde gerçekleştirilebilirdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ
Sizin Görüşleriniz

Aşağıda yer alan form aracılığıyla görüş ve düşüncelerinizi bize bildirerek, tecrübelerinizden fayda sağlamamıza yardımcı olabilirsiniz.

Görüşlerinizi Bildirin