GayrimenkulEks

Kira Sözleşmesi Ne Gibi Durumlarda Feshedilir?

Kira Sözleşmesi Ne Gibi Durumlarda Feshedilir?

Bir taşınmaz malın kiralama işlemi esnasında mülk sahibi ile kiracı arasında kira sözleşmesi adı verilen bir sözleşme imzalanır.

Bir taşınmaz malın kiralama işlemi esnasında mülk sahibi ile kiracı arasında kira sözleşmesi adı verilen bir sözleşme imzalanır.

Bu sözleşmenin içeriğinde kiranın süresi, bedeli, zam oranı, kira ödemesinin aylık olarak yapılacağı tarih ve kiracıya bırakılan demişbaşlar gibi bir takım maddeler bulunur.

Bir taşınmaz mal için imzalanan sözleşmeler genellikle 1 yıllık olarak yapılır. Her iki taraf arasında herhangi bir tahliye kararı alınmadığı takdirde de böylece devam eder. Sözleşmenin yenilenmesi ya da mülk sahibinin kiracıdan boşaltmayı talep etmesi halinde ise, kiracı verilen süre zarfı içerisinde taşınmazı boşaltması gerekir.

Kira Sözleşmesinin Süresi Dolduğunda Ne Olur?

Kira sözleşmesi, diğer adı ile kira kontratı, taşınmaz mal sahibinin mülkünün, belli bir bedel karşılığında kullanım haklarını bir başkasına devrettiğini ispat eden yazılı bir belge niteliğindendir. Bu sözleşmeler belirlene bir süre için yapılır. Bu süre dolduğunda kiracı ve mal sahibi ya kendi aralarında anlaşarak sözleşmeyi yeniler ya da kiracı – mal sahibinin talebi üzerine kiralanan mülk boşaltır. Fakat kiralama işleminin başında imzalanan sözleşmede mülkün teslim edilmesine yönelik herhangi bir madde bulunmuyorsa, sözleşme yenilenmediğinde de uygulanmaya devam eder.

Eğer ki sözleşmede taşınmazın teslim edileceği tarih belirtilmemiş ve süre dolduğunda kira ilişkisinin sürdürüleceğine dair bir anlaşma yapılmamışsa, kiracı süre bitiminde taşınmazı boşaltmak zorundadır. Kiracının bu şarta uymaması halinde ise, mülk sahibi icra ya da dava yoluyla kira ilişkisinin bitirebilir.

 Kira Sözleşmesi Ne Gibi Durumlarda Feshedilir?

Kiralamaya yönelik tüm incelemeler 2011 yılında yürürlüğe giren Borçlar Kanunu’na göre yapılır. Bahsi geçen bu kanuna göre, kiracının kirasını ödememesi durumunda mülk sahibi yazılı olarsak 30 gün süre tanır. Eğer o sürede de kiracı ödeme yapmazsa, mülk sahibi sözleşmeyi fesih ederek mülkünün boşaltılmasını ister.

Veya her iki taraftan birinin kir ilişkisine zarar vermesi durumunda yasal süre neticesinde sözleşme feshedilir. Yine kiracının kira şartlarına uymaması durumunda da mülk sahibi sözleşmeyi feshedebilir.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ
Sizin Görüşleriniz

Aşağıda yer alan form aracılığıyla görüş ve düşüncelerinizi bize bildirerek, tecrübelerinizden fayda sağlamamıza yardımcı olabilirsiniz.

Görüşlerinizi Bildirin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.