İmar Yönetmeliğinde Neler Değişti?

Temmuz ayında açıklanan Yeni İmar Yönetmeliği, 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacak. Peki yeni yönetmelikte neler değişti? Tüm içerikleri tek bir sayfada görüntüleyebilmeniz adına bu haber özel olarak hazırlandı! Sosyal Alanlar İçin Yapılaşmanın Şartları Nelerdir? Bu yılın Temmuz ayında Resmi Gazete’de yayımlanan ve Ekim ayında yürürlüğe girecek olan Yeni İmar Planı Yönetmeliği’nde sosyal alanlar için yapılaşma […]

Temmuz ayında açıklanan Yeni İmar Yönetmeliği, 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacak. Peki yeni yönetmelikte neler değişti?

Tüm içerikleri tek bir sayfada görüntüleyebilmeniz adına bu haber özel olarak hazırlandı!

Sosyal Alanlar İçin Yapılaşmanın Şartları Nelerdir?

Bu yılın Temmuz ayında Resmi Gazete’de yayımlanan ve Ekim ayında yürürlüğe girecek olan Yeni İmar Planı Yönetmeliği’nde sosyal alanlar için yapılaşma şartları ile alakalı olan bir takım düzenlemelere yer verildi. Söz konusu olan bu düzenlemeler içerisinde, sosyal alanlar ile alakalı olan bilgiler 19’uncu maddede “Sosyal Mekanlar” başlığı altından açıkça ifade edildi.

İlgili:  Sosyal Alanlar İçin Yapılaşmanın Şartları Nelerdir?

Konut Alanlarında Yapılaşma Şartları Nelerdir?

İlgili olan idare meclisi tarafından yol boyu ticaret şeklinde teşekkül etmiş olduğu karara bağlı olarak alınan konut alanlarında yer alan parsellerin; yol ya da zemin kat seviyesinde ya da açığa çıkmış olan bodrum katlarının yol tarafından cephe alan mekanlarında veya binanın ilk katında ya da bodrum katlarında zemin katta bulunan alanla içten bir bağlantısı olan ve binanın ortak olan merpenleri ile bağlantı kurulmayan getirilecek olan kullanıma yönelik otopark ihtiyacına cevap vermek şartıyla, kirlilik ve gürültü oluşturmayan imalathane özelliği olmayan vatandaşın günlük ihtiyacını karşılayacak kuaför, kreş, eczane, terzi ve anaokulu ile gelişme alanları hariç; sağlık bakanlığı tarafından aranan şartlar sağlamak kaydıyla, günübirlik sağlık hizmetleri verecek muayenehane, sağlık kabini, aile sağlığı merkezi, diyaliz merkezi, işitme cihazı merkezi, evde bakım merkezi, lokanta ve hastane gibi konut haricinde hizmetlerde bulunabilir.

İlgili:  Konut Alanlarında Yapılaşma Şartları Nelerdir?

Ticaret Alanları İçin Yapılaşma Şartları Nelerdir?

 • Yönetim binaları, iş merkezleri, finans kurumları, banka, ofis – büro, çok kata sahip olan mağazalar, çarşı, eğlence ve alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri,
 • Müze, tiyatro, sinema, sergi salonu, kütüphane gibi hem sosyal hem de kültüler tesisler ile beraber restoran, cafe, lokanta, gazino, düğün salonu tarzındaki eğlenceye yönelik alanlar,
 • Konuyla alakalı olan kurum tarafından belirlemiş olan standartları elde etmek ve uygun görüşü sağlamak şartıyla yapılan özel sağlık kuruluşları,
 • Yine konuyla alakalı olan kurum tarafından belirlenmiş olan standartları elde etmek ve uygun görüşü sağlamak şartı ile özel eğitim kuruluşları, etüt merkezleri, dershaneler ve kurslar gibi hem ticaret hem de hizmet sektöründe faaliyet gösterecek olan yapılar inşa edilebilir.
İlgili:  Ticaret Alanları İçin Yapılaşma Şartları Nelerdir?

Karma Kullanım Alanları İçin Yapılaşma Şartları Nelerdir?

 • Planda belirtilen kullanım kararına bağlı kalarak konut ya da turizm alanı yapılması durumunda cephe alan bodrum katı veya zeminin ticaret ya da hizmet sektörü tarafından kullanılması ve konut ya da turizm tesisi için başka bir giriş ve merpeni olması şartı bulunur. Her kullanım alanına özel giriş-çıkış ve merpen düzenlenmesi, kullanım miktarının ve sosyal-teknik altyapı alanlarının imar planına bağlı olarak yapılası da şarttır.
 • Bu alanlar için ayrıca bir plan kararı gerekmeksizin tüzel ve gerçek kişilere ya da kamuya ait yurt, kurs, sosyal ve kültürel tesisler yapılabilir.
 • Ticaret + Konut, Turizm + Ticaret + Konut tarzında konut inşası da yapılabilen alanlarda konut ay da yüksek özellikli konut inşa edilebilmesi için imar planında belirtilen konutun ihtiyaç duyduğu teknik ve sosyal altyapı alanlarının konut kullanımının getireceği nüfus çokluğu üzerinden hesaplanarak bu alana hizmet verecek düzeyde hazırlanması zorunludur.
İlgili:  Karma Kullanım Alanları İçin Yapılaşma Şartları Nelerdir?

Yeni İmar Yönetmeliğine Göre Bina Girişleri ve Rampalar Nasıl Olacak?

Yeni İmar Planı Yönetmeliği’ne göre bundan sonra inşa edilecek olan binalarda, binanın giriş bölümünde yer alacak olan koridorun genişliği umumi binalarda yapılan dış kapı genişliğinden fakat merdiven ve asansöre erişinceye dek minimum 2 metre 20 santim, bunu haricinde inşa edilen binalarda ise 1 metre 50 santim olacak şekilde yapılması gerekiyor.

İlgili:  Yeni İmar Yönetmeliğine Göre Bina Girişleri ve Rampalar Nasıl Olacak?

Yeni İmar Yönetmeliğine Göre Yoldan Kotlandırma İşlemi Nasıl Gerçekleştirilecek?

Parselin kot almış olduğu yolun eğimi sebebiyle zemin kata ait taban kotunun kot alınan noktaya göre en çok 3,5 metre yükseldiği noktalarda binalarda aşama yapılması zorunlu tutulur. Her aşamanın kendi seviyesinde yer alan en az bordür kotundan beri yüksekliği en fazla 3,5 metre olması aynı şekilde zorunlu tutulur. Aşama oluşturma işlemi, kot aldığı noktaya göre olması gerekli saçak seviyesi göz önünde bulundurularak üst katlarda da gerçekleştirilir.

İlgili:  Yeni İmar Yönetmeliğine Göre Yoldan Kotlandırma İşlemi Nasıl Gerçekleştirilecek?
İşte Yürürlüğe Girecek Olan Yeni İmar Yönetmeliğine Göre Kat Yükseklik Sınırları
 • Ticari alanlar için kat yükseklik sınırı; zemin katlar 4,5 metre, asma kata sahip olan zemin katlar 5,5 metre, bunların haricindeki katlar ise 4 metre olacak şekilde inşa edilecek.
 • Konut bölgelerinde için; hem normal katlar hem de zemin katlar 3,6 metre olacak şekilde inşa edilecek.
 • Hem ticaretin hem de oturumun yapılabildiği karışık alanlar için; zemin katlar 4,5 metre, asma kata sahip olan zemin katlar 5,5 metre; eğer bunların haricindeki katlar konut amaçlı ise 3,6 metre, ticari amaçlı ise 4 metre olacak şekilde inşa edilecek.
 • Zemin katta ticaretin mümkün olduğu konut bölgeleri için; zemin katlar 4,5 metre, asma kata sahip olan katlar 5,5 metre, bunların dışında kalan katlar ise 3,6 metre olacak şekilde yapılacak.
İlgili:  İşte Yürürlüğe Girecek Olan Yeni İmar Yönetmeliğine Göre Kat Yükseklik Sınırları
Hangi Yapıların İnşasında Yapı Ruhsatında Gerek Yok?

Yapı ruhsatına ihtiyaç duyulmayan yapılar nelerdir sorusuna ilave olarak “c sınıfı” enerji kimlik belgesi, ısı yalıtım uygulamaları, mesleki yeterlilik sertifikası uygulamaları, inşa edilen binanın ihtiyacı olması halinde yenilebilecek enerji uygulanması yine ruhsata ihtiyaç duyulmayan durumlar arasında yer alıyor.

İlgili:  Hangi Yapıların İnşasında Yapı Ruhsatında Gerek Yok?

Görüşlerini Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.